Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Κατάκολου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Κατάκολου

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Έλενα Αναστασίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Δημιουργίες νηπίων με ανακυκλώσιμα υλικά


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation