Μαθητικές δημιουργίες

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Κατασκευή χάρτινου πλοίου,που κινείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατασκευή χάρτινου πλοίου,που κινείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα παιδιά μέσα από την θεωρητική προσέγγιση του θέματος αρχικά έμαθαν τι είναι οι πρώτες ύλες και η ενέργεια. Γνώρισαν ότι υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην θάλασσα και την ναυτιλία . Ωστόσο όμως τους κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Στην συνέχεια άφησαν την φαντασία τους ελεύθερη και προσπάθησαν να δημιουργήσουν το δικό τους πλοίο που θα κινείται με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ,όπως η αιολική ενέργεια(θέλησαν να προσθέσουν πάνω στο καράβι τους μια ανεμογεννήτρια αλλά και πολλά πανιά),η κυματική ενέργεια(έβαλαν πάνω στο καράβι μπαταρίες που θα μαζεύουν την ενέργεια του κυματισμού ,αξίζει να σημειώσουμε την σκέψη τους –«Όταν έχει αέρα τα κύματα θα είναι πολλά και το καράβι μας θα πηγαίνει γρήγορα για αυτό θα βάλουμε τις μπαταρίες πάνω στο καράβι».


Στόχος δράσης

Να κατανοήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation