Σχέδια μαθήματος

3o Δ.Σ. Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Το κλίμα αλλάζει

Το κλίμα αλλάζει
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Δ.Σ. Ρόδου


Διευθυντής Σχολείου

Στουππή Τσαμπίκα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Προσπαθήσαμε τις μέρες που είμαστε στο σπίτι λογω του COVID19 να συντονιστούμε διαδικτυακά  και να γνωρίσουmε  τον κόσμο του πειράματος, της έρευνας και αργότερα των κατασκευών.

Μέρος 1ο: Πολύχρωμο ηφαίστειο

 

Στο πρώτο πείραμα, μαθαίνουμε για την παραγωγή ενός από τα σημαντικότερα αέρια του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα. Εφαρμόζοντας τις αρχές της χημείας θα φτιάξουμε με απλά υλικά, που όλοι έχουμε σπίτι μας, χρωματιστά ηφαίστεια που δημιουργούνται από διοξείδιο του άνθρακα.

Μέρος 2ο: H «αναρρίχηση» του νερού

https://youtu.be/BHwjWVw6coY

https://youtu.be/IT23iHQh0O0

Μέσω του δεύτερου πειράματος, θα δούμε μία λιγότερο γνωστή κίνηση του νερού... μια κίνηση προς τα πάνω! Το νερό μπορεί να αναρριχάται, μέσα από μικροσκοπικά σωληνάκια (τριχοειδή αγγεία) και να φτάνει έτσι στις ρίζες των φυτών.

Διαπιστώνουμε πως αν ποτίζουμε τα φυτά υπογείως, μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση νερού και να συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα παιδιά διαπιστώνουν μέσα από το πείραμα φυσικές διεργασίες που συμβάλουν στην αλλαγή του κλίματος.Συνεργασίες

ΚΠΙΣΝ, ACTION AID


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γαλάνη Αλεξάνδρα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

πλατφόρμα e-me


Στόχος δράσης

Στόχος είναι να ανακαλύψουμε, μέσα από το παιχνίδι, πώς ο άνθρωπος έχει επηρεάσει το κλίμα, την εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και πώς οι αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού βρίσκουν εφαρμογή στον σχεδιασμό και τη λειτουργία

Χρόνος δράσης

Μάιος 2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation