Σχέδια μαθήματος

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ -ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ -ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

TO 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Με στόχο τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης, μέσα από δράσεις που στηρίζονται στη συμμετοχή και στη συνεργασία ευαισθητοποιούμε παιδαγωγικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ -ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ευαισθητοποίηση και προβληματισμός των μαθητών σχετικά με το Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που εκπέμπουν SOS. Να γνωρίσουν ότι στο φυσικό μας περιβάλλον η κλιματική αλλαγή, η τρύπα του όζοντος, η  ρύπανση των θαλασσών, η διάχυση ρύπων στην ατμόσφαιρα, η καταστροφή των δασών, η εξαφάνιση της χλωρίδας και πανίδας, αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή. Αλλά και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, τα προβλήματα όπως, η φτώχεια, η ανεργία,  ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο πόλεμος και το ξερίζωμα των ανθρώπων από τις εστίες τους, βρίσκονται στο κέντρο ενός παγκόσμιου προβληματισμού για τον άνθρωπο, τη ζωή του, την πρόοδο και την ευημερία του. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσους ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από τις δράσεις μας στοχεύουμε στην απόκτηση οικολογικής συνείδησης από τους μαθητές μας,  τους αυριανούς διαχειριστές του περιβάλλοντος

Ευαισθητοποίηση και προβληματισμός των μαθητών σχετικά με το Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Να γνωρίσουν τις συνέπειες της κλιματική αλλαγής,

Η δημιουργία ευαισθητοποιημένων για θέματα περιβάλλοντος μαθητών.  Ως αυριανοί πολίτες  να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αλλαγή νοοτροπίας, η άρνηση του εφησυχασμού, η δράση, η ανάληψη ευθυνών για τη σωτηρία του περιβάλλοντος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι μαθητές θα προσεγγίσουν το θέμα  με βιωματική ανακαλυπτική  μέθοδο. Μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα, με ομαδοσυνεργατική μέθοδο, με διάλογο, με χρήση του Η/Υ, Θα υποστηριχτεί κλίμα ενεργούς συμμετοχής όπου οι μαθητές θα αναπτύξουν τις γνώσεις, τους προβληματισμούς τους, τις απόψεις τους. Θα δημιουργηθούν ομάδες με συγκεκριμένες δράσεις,  παιδαγωγικές, κοινωνικές,  περιβαλλοντικές. Θα υπάρξει συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα και διαγωνισμούς.  Θα πραγματοποιηθούν δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με σύνθημα «ζούμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκέψεις   σε χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπου είναι φανερά τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής.

Συνεργασία με Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Κορινθίας, την Αειφόρομ,με  actionaid, με wwf

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μέσα από τις δράσεις μας στοχεύουμε στην απόκτηση οικολογικής συνείδησης από τους μαθητές μας, τους αυριανούς διαχειριστές του περιβάλλοντος. Θα πραγματοποιήσουμε για 4η φορά τον ποδηλατικό γύρο των Αγίων Θεοδώρων και θα δώσουμε το μήνυμα πως η τύχη του πλανήτη μας βρίσκεται στα χέρια μας. Στο νου, στη δύναμη και στη θέληση του καθενός μας. Οι μαθητές με συμμετοχή, διερεύνηση, ανακάλυψη, βιωματικά, εμπειρικά με κριτική αλλά και δημιουργική σκέψη θα υλοποιήσουν μέσα από τις δράσεις τους και θα επικοινωνήσουν στην τοπική κοινωνία όλες τις πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης.  Ενεργοί πρωταγωνιστές και μάχιμοι υπερασπιστές της Αειφόρου Ανάπτυξης,μαζί με τους γονείς, και όλους τους τοπικούς φορείς θα δώσουν το μήνυμα της σωτηρίας του πλανήτη με εικαστικές δημιουργίες, δημοσιεύσεις στον τύπο, στο διαδίκτυο, με συνεργασίες, δενδροφυτεύσεις  κλπ, μέσα και έξω από το Σχολείο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού άλλαξε το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνέχισαν να εργάζονται  εξ αποστάσεως δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη τους στο περιβάλλον μας. Στις ιδιαίτερες καταστάσεις που κλήθηκαν να ζήσουν και να αντιμετωπίσουν, ανάδειξαν με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης .

 

 

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού άλλαξε το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα. Οι μαθητές και ο μαθήτριες συνέχισαν να εργάζονται  εξ αποστάσεως δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη τους στο περιβάλλον μας. Στις ιδιαίτερες καταστάσεις που κλήθηκαν να ζήσουν και να αντιμετωπίσουν, ανάδειξαν με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης .

Οι δημιουργίες των μαθητών/τριών έδειξαν πως πραγματικά νοιάζονται για το περιβάλλον.  Η συμμετοχή τους, ο τρόπος, η διάθεσή τους, η ανταπόκριση και η επιθυμία τους να εμπλέξουν και τους γονείς τους μέσα από το σπίτι στην ευαισθητοποίησή  τους για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν εξαιρετική.Συνεργασίες

Συνεργασία με Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Κορινθίας, την Αειφόρομ,με  actionaid, με wwf


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Στόχος δράσης

Μέσα από τις δράσεις μας στοχεύουμε στην απόκτηση οικολογικής συνείδησης από τους μαθητές μας, τους αυριανούς διαχειριστές του περιβάλλοντος Ευαισθητοποίηση και προβληματισμός των μαθητών σχετικά με το Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Να γνωρίσουν τις συνέπειες της κλιματική αλλαγής, Η δημιουργία ευαισθητοποιημένων για θέματα περιβάλλοντος μαθητών. Ως αυριανοί πολίτες να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αλλαγή νοοτροπίας, η άρνηση του εφησυχασμού, η δράση, η ανάληψη ευθυνών για τη σωτηρία του περιβάλλοντος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation