Σχέδια μαθήματος

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου

3 νηπιαγωγοί με 2 τμήματα το ένα είναι και ολοήμερο έχουμε πάρει βραβείο ETwinning και τρέχουμε και Erasmus+ KA2 έργο


Διευθυντής Σχολείου

Αποστολία Μπέκα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το έργο στοχεύει στην αύξηση του ενδιαφέροντος και στην τόνωση της συζήτησης για κλιματικά ζητήματα, κινδύνους και επιπτώσεις για τους μαθητές, έτσι ώστε οι δραστηριότητές τους να μπορούν να συμβάλουν θετικά στη μείωση της κλιματικής αλλαγής και να γνωρίζουν το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται και συνεπώς μόνο με την υιοθέτηση ενός οικολογικού βιώσιμου τρόπου ζωής θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά. Αυτό το έργο θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για παγκόσμιες και τοπικές πτυχές σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
Οι μαθητές θα οργανώσουν διάφορες δραστηριότητες όπως καταιγισμό ιδεών, χειροτεχνίες, πειράματα, θεατρικές παραστάσεις, δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων, συμμετοχικά παιχνίδια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστήρια, επιστημονικές επιδείξεις, ρομποτική και θα προσπαθήσουν επίσης να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς και την κοινωνία για τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και τις σχετικές επιπτώσεις με εκδηλώσεις, όπως πρόσκληση εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων και δημοσίευση δράσεων και αποτελεσμάτων σε αφίσες, ιστότοπους και τοπικό τύπο.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μεθοδολογίες και οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το έργο μπορούν να παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις στη σχολική κοινότητα αφιερωμένη στην αλλαγή του κλίματος. Τα παιδιά θα εργαστούν σε μικρά και μεγαλύτερα έργα, μεμονωμένα ή σε ομαδικές συνεργατικές διαδικασίες και με θεματική προσέγγιση.

Τα κύρια αποτελέσματα που θα επιτευχθούν θα είναι:

Οι μαθητές θα γνωρίσουν πολλά για την κλιματική αλλαγή στη χώρα τους.
Ακόμη, θα γνωρίσουν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε οι μαθητές να μάθουν πόσο μέρος της κλιματικής αλλαγής προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες και πόσο είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν ότι όσο περισσότερα γνωρίζουν για την κλιματική αλλαγή, τόσο περισσότερο είναι πιθανό να δράσουν.


Τελικά αποτελέσματα από το έργο:

1. Φυτεύουνε νέα φυτά στην αυλή του σχολείου μας με τη βοήθεια ενός γονέα και υπόσχονται να τα φροντίσουζε ώστε να μεγαλώσουν.

2. Δημιουργία πίστας για το ρομπότ Bee bot με διαφορετικές θερμοκρασίες κ για το Kit με τις αιτίες ρύπανσης στην ατμόσφαιρα.Συνεργασίες

Γονείς, περιβαλλοντολόγο, πυροσβεστική, πράσινο δήμου, τοπικό τύπο.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αποστολία Μπέκα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς και την κοινωνία για τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και τις σχετικές επιπτώσεις με εκδηλώσεις, όπως πρόσκληση εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων και δημοσίευση δράσεων και αποτελεσμάτων σε αφίσες, ιστότοπους και τοπικό τύπο κστο 

blog του σχολείου https://blogs.sch.gr/4nipnioniasmag


Στόχος δράσης

Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για την κλιματική αλλαγή κ να αποκτήσουν έναν οικολογικό βιώσιμο τρόπο ζωής.

Χρόνος δράσης

2019-2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation