Μαθητικές δημιουργίες

11ο Δημοτικο Σχολείο Βύρωνα


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ξοδεύω με Μέτρο

Ξοδεύω με Μέτρο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

11ο Δημοτικο Σχολείο Βύρωνα


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Μπράτη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Σε πρώτη φάση εξηγήσαμε και γνωρίσαμε τι σημαίνει χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός και ποια είναι η θέση του μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Οι μαθητές κατανόησαν με απλό τρόπο χρηματοπιστωτικές έννοιες και πρότειναν η γνώση τους αυτή να αποτυπωθεί σε μια αφίσα που να προβάλει το μήνυμα της σωστής διαχείρισης του χρήματος. Κατασκευάσαμε την αφίσα και την παρουσιάσαμε στις υπόλοιπες τάξεις με λίγα λόγια για το θέμα μας. 


Στόχος δράσης

Να αντιληφθούν οι μαθητές, την έννοια της σωστής διαχείρισης του χρήματος. Να καταλάβουν την αξία και τον συμβολισμό του χρήματος καθώς και να εκπαιδευτούν γύρω από τα χρηματοπιστωτικά θέματα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation