Καλές πρακτικές

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Κυκλοφορώ με ασφάλεια
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Καραπά Χριστίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Εκπαιδευτική εκδρομή, Μικροί Ήρωες, συμμετοχή σε βιωματικό πρόγραμμα παρακολουθώντας το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» (κυκλοφοριακή αγωγή)


Αποτελέσματα / επίδραση

Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγήςΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

8 εκπαιδευτικοί

Στόχος δράσης

Να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

1 ημέρα

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation