Μαθητικές δημιουργίες

3o Δ.Σ. Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Το Λεξικό του περιβάλλοντος

Το Λεξικό του περιβάλλοντος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Δ.Σ. Ρόδου


Διευθυντής Σχολείου

Στουππή Τσαμπίκα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αναζητούμε βασικούς όρους για το περιβάλλον και γράφουμε ένα ορισμό , τους εικονογραφούμε και φτιάχνουμε ένα λεξικό.


Στόχος δράσης

Τα παιδιά να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες για το περιβάλλον μέσα από την βιωματική μάθηση και την αυτενέργεια .

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation