Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Let's do it Greece 2014

Lets do it Greece 2014
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


Διευθυντής Σχολείου

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συγκομιδή απορριμάτων στη νοτιοδυτική πτέρυγα των τειχών της Θεσσαλονίκης


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι εθελοντές της ομάδας VOLT της Σχολής αφιέρωσαν ένα Σαββατιάτικο πρωϊνό στον καθαρισμό της περιοχής από απορρίματα και ευαισθητοποιήθηκαν έτσι στη μέριμνα για διατήρηση του καθαρού αστικού τοπίου. Οι περίοικοι απολαμβάνουν μια πιο καθαρή γειτονιάΣυνεργασίες

Δήμος Θεσσαλονίκης


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αδαμαντία Γαβριηλίδου

Στόχος δράσης

Αποκομιδή απορριμάτων από τη νοτιοδυτική πτέρυγα των τειχών της Θεσσαλονίκης

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

Απρίλιος 2014

Τόπος Δράσης

Θεσσαλονίκη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation