Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Listen to the silence of the forest

Listen to the silence of the forest
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων

Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού είναι ένα δημόσιο νηπιαγωγείο και λειτουργεί ως ολοήμερο σχολείο από το 2000, με άρτια καταρτισμένο προσωπικό που προσφέρει στους μαθητές ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας ίσες ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση.


Διευθυντής Σχολείου

Άννα Μαγκιώση

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή


Το έργο “Listen to the silence of the forest είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ,το οποίο ξεκίνησε το σχολικό έτος 2016- 2017 ως έργο e twinning με τη συμμετοχή άλλων 8 σχολείων από διαφορες χώρες της Ευρώπης και το οποίο συνεχίστηκε στο Ελληνικό νηπιαγωγείο, που είχε την ευθύνη συγγραφής και συντονισμού του όλου έργου για το σχολικό έτος 2017-18

Σχεδιάστηκε με σκοπό να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι δάσος δεν είναι μόνο δέντρα ,αλλά ένα ολόκληρο οικοσύστημα που διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη μας. Στόχος μας ήταν να κατανοήσουν καλύτερα το δάσος και να μάθουν περισσότερα για τη ζωή του, τις λειτουργίες του, την σημασία και προσφορά των δασών στον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και στον πλανήτη γη , να αναπτύξουν έναν κώδικα θετικής συμπεριφοράς απέναντι στο δάσος, να ενημερωθούν για τους κινδύνους που το απειλούν και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της προστασίας του ,αφού υγιή και πράσινα δάση σημαίνουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά μέσω επιλεγμένων δραστηριοτήτων, άμεσα συνδεδεμένων με όλους τους τομείς ανάπτυξης (γλώσσα, μαθηματικά, περιβαλλοντική μελέτη, φυσικές επιστήμες, φυσική αγωγή, δημιουργία και έκφραση, συμπεριλαμβανομένων και ΤΠΕ) γνώρισαν,επισκέφτηκαν κι έμαθαν τι είναι δάσος ,ποιο είναι το οικοσύστημά του, έκαναν καταπληκτικές δημιουργίες,πειραματίστηκαν, εξερεύνησαν, μοιράστηκαν τη δουλειά τους, τις ιδέες και τις ανησυχίες τους για το δάσος ,αλλά και τα έθιμα με παιδιά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ένοιωσαν τη χαρά της δημιουργίας κι απέκτησαν την αίσθηση ότι είναι μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου που ονομάζεται Ευρώπη,με διαφορετικά προβλήματα ,αλλά κοινές ανησυχίες και κοινό μέλλον.

Οι δραστηριότητες ενσωματώθηκαν σε όλες τις περιοχές του αναλυτικού προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου
( προσωπική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη , γλωσσική ανάπτυξη, μαθηματικά, τέχνες, φυσικές επιστήμες, μελέτη περιβάλλοντος και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων και ΤΠΕ, διασφαλίζοντας απόλυτα τη συνάφεια αυτής της συνεργασίας με το παιδί ,ως κύριο πρόσωπο του έργου.

Το έργο κατέκτησε το εθνικό κι ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας 2017 σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και
θεωρήθηκε ως ένα από τα καλύτερα έργα καλής πρακτικής στη Λιθουανία και Εσθονία


Αποτελέσματα / επίδραση


Το πρόγραμμα ένωσε οκτώ Ευρωπαικά σχολεία με δραστηριότητες κοινής δράσης σχετικά με το δάσος και το περιβάλλον και αν και σχεδιάστηκε για μικρά παιδιά , αναμφίβολα επηρέασε και το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον αλλά και την τοπική κοινωνία ,αφού το πρόγραμμα έγινε αρκετά γνωστό μέσω των δραστηριοτήτων διαδοσής του.

Κυρίως το μηνυμα πέρασε στα παιδιά,τους αυριανούς ευαισθητοποιημένους πολίτες σχετικά με την προστασία των δασών και γενικότερα του περιβάλλοντος ,που ήταν στόχος μας αλλά και τους γονείς τους .

Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα άγγιξε το 100% αν κρίνουμε από την κατάκτηση του βραβείου ποιότητας ,αλλά και την επίτευξη των στόχων μας.

 Συνεργασίες

Δασική υπηρεσία του Ν Τρικάλων

Πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων

ΚΕΠ Τρικάλων και Περτουλίου

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και μανιταριών

Αλλοι φορείς που σχετίζονται με το δάσος (δασοφύλακες,ξυλοκόποι,υλοτόλοι,ξυλουργοί ,δασικό φυτώριο και θερμοκήπιο,κλπ)


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαγκιώση Άννα, Παπαγιάννη Αικατερίνη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Η διάδοση του μηνύματος του έργου με τη λήξη του 1ου έτους έγινε μέσω δημοσιεύσεων στον τοπικό Τύπο κι έγιναν αναφορές στα αποτελέσματα του προγράμματος, (συμπεριλαμβανομένων και σχολίων σχετικά με τα οφέλη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και την τοπική κοινότητα , την εμπειρία, την τουριστική προώθηση της περιοχής, την αδελφοποίηση μεταξύ σχολείων και πόλεων) και το βαθμό στον οποίο αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης δίνοντας μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση

Διοργανώθηκαν σεμινάρια με τη συνεργασία της σχολικής συμβούλου με την παρουσίαση του προγράμματος, ώστε να μοιραστούν οι εμπειρίες και να πολλαπλασιαστεί το πρόγραμμα στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής.

Τα αποτελέσματα του έργου αναρτήθηκαν σε διαφόρους διαδικτυακούς τόπους ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο τέλος του 2ου έτους θα ακολουθήσουν νέες δραστηριότητες διάχυσης του προγράμματος,με ποιό ηχηρά μηνύματα για την ευρύτερη κοινότητα, γιατί το υγιές και καθαρό δάσος είναι υπόθεση όλων μας κι αφορά την ίδια μας τη ζωή.

 


Στόχος δράσης

- Να μάθουν τι είναι το δάσος και να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της χώρας τους. - Να γνωρίσουν τα είδη πανίδας και χλωρίδας της χώρας τους αλλά κι άλλων ευρωπαϊκών κρατών. - Να μάθουν να σέβονται όλα τα είδη ζωής - Να γνωρίσουν το δασός και το οικοσύστημα του και να ενημερωθούν για τους κινδύνους που το απειλούν. - Να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα και την προσφορά του δάσους και να αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης και κατά συνέπεια φροντίδας και προστασίας προς αυτό και να αντιληφτούν γιατί χρήζει της προσοχής μας και της προστασία μας - Να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους με τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες του έργου και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. - Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο και να καλλιεργήσουν τον και γραπτό τους λόγο - Να συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες ώστε να αναπτύξουν το αίσθημα της συνεργασίας κι ευθύνης. - Να καλλιεργήσουν την οικολογική τους συνείδηση μέσω περιβαλλοντικών δράσεων (δεντορφύτευση ,ανακύκλωση)και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και αξίες σχετικά με την διατήρηση και προστασία των δασών και κατ επέκταση του περιβάλλοντος. -Να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση κι αυτοεκτίμησή τους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. -Να ασκηθούν στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ -Να ερμηνεύουν στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης. -Να νοιώσουν τη χαρά της δημιουργίας με τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες του έργου -Να αναπτύξουν την έρευνα, την κριτική και δημιουργική σκέψη και να κατανοήσουν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα ,ώστε να συμμετέχουν ενεργά ως αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. -Να γνωρίσουν το δάσος ως τόπο ψυχαγωγίας, αναψυχής και διασκέδασης αλλά κι ανάπτυξης τουρισμού και οικονομικής ευημερίας ενός τόπου. -Να έλθουν σε επαφή με παιδιά από άλλες χώρες και σε μια πρώτη γνωριμία κι επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών κρατών,να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής τους, να αποδεχθούν τη συνύπαρξη τους και να φανταστούν ένα κοινό μέλλον

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με αντίκτυπο στο ευρύτερο κοινό ,όπως γονείς ,άλλοι εκπαιδευτικοί αλλά και τοπική κοινωνία.

Χρόνος δράσης

Χρονική διάρκεια: Νοέμβριος 2016 έως Ιούνιο 2018 Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας δύο ετών και υπάρχει σκέψη να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά καθ’ ότι πρόκειται για ένα ανεξάντλητο θέμα, πολύ αγαπητό κι ενδιαφέρον για τα παιδιά απ ότι διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα υλοποίησής του.

Τόπος Δράσης

Οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν μέσα κι έξω από την τάξη,καθ’ότι το απαιτούσε η βιωματική προσέγγιση του θέματος.
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation