Μαθητικές δημιουργίες

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Little Climate Warriors: Υπερασπιστές του κλίματος

Little Climate Warriors: Υπερασπιστές του κλίματος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας

Το σχολείο μας είναι 8/θεσιο Δημοτικό και βρίσκεται στην ημιαστική περιοχή της Χαλάστρας του Δ. Δέλτα. Όραμα του σχολείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών του, καθιστώντας τους/τις όχι μόνο ικανούς/ές να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του αιώνα μας. Για τον σκοπό αυτό ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους δώσουν την αφορμή να προβληματιστούν, να συνεργαστούν και να δράσουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους. Το σχολείο μας δραστηριοποιείται και σε προγράμματα e-twinning και έχει λάβει εθνικές και ευρωπαϊκές ταμπέλες ποιότητος. Κατά το σχολικό έτος 2018- 2019 χαρακτηρίστηκε "Σχολείο e-Twinning".


Διευθυντής Σχολείου

Μπέμπη Στυλιανή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητικές δημιουργίες που παρουσιάζονται είναι κάποια  από τα αποτελέσματα μιας σειράς δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός προγράμματος e-twinning με τίτλο "Little Climate Warriors". Κύριος στόχος της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στον πλανήτη, με σκοπό τη δημιουργία θετικής στάσης και την ενθάρρυνση για την ανάληψη δράσης. 

 Μετά την εισαγωγή των παιδιών στο θέμα μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές και με τη χρήση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για την ηλικία τους, τους/τις ζητήθηκε να αποτυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το "τί θά 'πρέπει" και "τι δεν θα πρέπει" (Do and don't) να κάνουν ως υπερασπιστές του κλίματος. Καθώς στόχος των δραστηριοτήτων ήταν η ενθάρρυνση για ανάληψη δράσης, έμφαση δόθηκε στην αναζήτηση των οικείων καθημερινών ενεργειών, επιλογών και συμπεριφορών που συντελούν στην προστασία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή, όπως π.χ. μείωση των απορριμμάτων μας, την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, την καθημερινή ανακύκλωση, την κατανάλωση προϊόντων στη βάση της εποχικότητας και τοπικότητας, κ.ά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό και τις δραστηριότητές του οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και αναζήτησαν τη δική τους θέση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. 

 Τα έργα των μαθητών/τριών  που παρήχθησαν στο παραπάνω πλαίσιο και θα παρουσιαστούν, είναι σελιδοδείκτες με μηνύματα σχετικά με την ανακύκλωση και με τη διαχείριση των τροφίμων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Οι τεχνικές διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν ήταν: Καταιγισμός ιδεών, μελέτη περίπτωσης, παρουσίαση εμπλουτισμένη με οπτικοακουστικό υλικό, ερωτήσεις-απαντήσεις και η τεχνική της χιονοστιβάδας (snowballing).

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 3 μήνες (Μάρτιος – Μάιος 2020), βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του και η εργασία σε όλες τις δραστηριότητες έγινε με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμες Webex, e-me και e-mail).


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την κλιματική αλλαγή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation