Καλές πρακτικές

Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Live Without Bullying

Live Without Bullying
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου

Ένα Σχολείο που καλλιεργεί ηθικές αξίες, προάγει την αριστεία και προωθεί την καινοτομία, διαμορφώνοντας κάθε παιδί ως σφαιρικά αναπτυγμένη προσωπικότητα, εφοδιάζοντάς το πλήρως για τον κόσμο του αύριο και βοηθώντας το να εξελιχθεί στην καλύτερη εκδοχή το


Διευθυντής Σχολείου

Έρι Μαντά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δράση «Live Without Bullying» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού. Οι μαθητές του Γυμνασίου αρχικά ενημερώθηκαν για το φαινόμενο του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και στη συνέχεια δημιούργησαν όλοι μαζί ένα πολύχρωμο καμβά, αφήνοντας το δακτυλικό τους αποτύπωμα.

Στο τέλος της δράσης οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου παρακολούθησαν σεμινάριο με την κυρία Αντωνία Τορρένς, Πρόεδρο του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού και Εκπαιδευτική Ψυχολόγο, και ενημερώθηκαν για αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στην τάξη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Παραπάνω από 250 μαθητές συνεργάστηκαν και δούλεψαν ομαδικά, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο καμβά, στον οποίο άφησαν το αποτύπωμά τους και δεσμεύτηκαν από κοινού πως δεν θα αποδέχονται εκφοβιστικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον και στο διαδίκτυο. Οι μαθητές μέσω της διάδρασης έγιναν εμπλεκόμενοι και έμμεσα έδωσαν το μήνυμά τους για το κοινωνικό ζήτημα της ενδοσχολικής βίας, που τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει πυλώνες κοινωνικοποίησης όπως την Οικογένεια, τους Μαθητές, το Σχολείο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την Πολιτεία ευρύτερα.Συνεργασίες

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε τόσο εσωτερικά στη Σχολική Κοινότητα όσο και με αξιοποίηση των καναλιών επικοινωνίας των Εκπαιδευτηρίων (website, newsletter, social media) καθώς και με αποστολή Δελτίων Τύπου σε Μ.Μ.Ε.


Στόχος δράσης

Βιωματική δράση για την ευαισθητοποίηση των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου, για την καταπολέμηση της Ενδοσχολικής Βίας και του Bullying.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές & Εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

Η εκδήλωση είχε διάρκεια μιας ημέρας στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος των μαθητών

Τόπος Δράσης

Εκπαιδευτική Αναγέννηση - Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation