Καλές πρακτικές

15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

'' Μαθαίνω να…. επιχειρώ''. Μια Εικονική Επιχείρηση

 Μαθαίνω να…. επιχειρώ. Μια Εικονική Επιχείρηση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας


Διευθυντής Σχολείου

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μέθοδοι είναι:
Ομαδοσυνεργατική
ανάπτυξη διαπροσωπικής συνεργασίας, αύξηση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών ( πχ ομάδες εργασίας Τμήμα Παραγωγής, Τμήμα Προώθησης, Τμήμα Πωλήσεων)
Ενεργητική, βιωματική μεθόδος μάθησης (learning by doing)
Όταν τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και εμπειρικά, δηλαδή εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης τότε σίγουρα μαθαίνουν, κατανοούν και δεν ξεχνούν (πχ βρήκαν πληροφορίες για τα αρωματικά φυτά, τις παρουσίασαν, τα καλλιέργησαν, εφάρμοσαν κάθετη καλλιέργεια καταμέτρησαν την πρόοδο των φυτών, έφτιαξαν αρωματικά λάδια και ξύδια, οργάνωσαν bazaar, πούλησαν τα προϊόντα και επένδυσαν τα κέρδη στην ίδια την επιχείρηση).
Μέθοδο ανακάλυψης του Brunner με καθοδηγούμενη μορφή
Οι μαθητές παίρνοντας τις βασικές αρχές από τους εκπαιδευτικούς επεξεργάζονται τις νέες γνώσεις και τις χειρίζονται σε συνδυασμό με πρότερες γνώσεις και τελικά να διαμορφώνουν δικές τους εκτιμήσεις.
Μέθοδο δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων (TRIZ )
Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία οδηγούν σε εφικτές λύσεις.
Μέθοδος CLIL σύζευξη των δύο γνωστικών αντικειμένων με τη ξένη γλώσσα.
Διδάχθηκαν τον μύθο του Απόλλωνα και της Δάφνης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ταυτόχρονα


Αποτελέσματα / επίδραση

Α’ ΦΑΣΗ
Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος θα πραγματοποιηθεί σε πρώτη φάση μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο θα απαντηθεί από τους μαθητές σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουμε αν οι μαθησιακοί στόχοι που τέθηκαν είχαν επιτυχή ολοκλήρωση.
Β’ ΦΑΣΗ
Η δεύτερη φάση της διεξαγωγής της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός μεταγνωστικού πίνακα με παιγνιώδη τρόπο με στόχο να διερευνηθεί ποιες από τις μεθόδους και τις δραστηριότητες βοήθησαν τους μαθητές στην προσπάθεια να κατακτήσουν με επιτυχία τους μαθησιακούς και τους ευρύτερα εκπαιδευτικούς στόχους.Συνεργασίες

Γονείς, Σύλλογος Γονέων του 15ου Δ.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ, Υπουργείο Γεωργίας (Τμήμα Ελέγχου Τροφίμων Καβάλας), Αγροκτήματα Βιολογικής Καλλιέργειας Αρωματικών Φυτών


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

15οdimotikokavalas.blogspot.gr


Στόχος δράσης

Οι μαθησιακοί/γνωστικοί στόχοι έχουν άμεση σχέση με την εξάσκηση των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου αλλά και με τη Διαθεματικότητα, δηλαδή τη σύνδεση του προγράμματος με άλλα μαθήματα. Οι ευρύτερα εκπαιδευτικοί στόχοι είναι περισσότεροι. Καλλιέργεια επιδιώξεων με πυξίδα τους το σύνθημα: στόχος- εργασία- συνεργασία- επίτευξη στόχου- αξιολόγηση. Κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή ( προϊόν, έσοδα, έξοδα, κέρδος, προώθηση, καταναλωτής) Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους μαθητές. Ενδυνάμωση της προσωπικότητας των μαθητών προάγοντας την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους, τη συνεργατικότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αναδεικνύοντας τις προσωπικές επιχειρηματικές δεξιότητες των μαθητών. Συνεργασία με την τοπική κοινωνία (επιχειρήσεις, οργανισμούς κτλ.) Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν σύγχρονες και εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθώς επίσης δόθηκε έμφαση στο να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών με ευχάριστο και αβίαστο τρόπο και μέσα από απλές δράσεις.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Γονείς, Σύλλογο Γονέων του 15ου Δ.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ, τοπικούς φορείς και οργανισμούς

Χρόνος δράσης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΕΩΣ ΜΑΙΟΣ 2018

Τόπος Δράσης

Η δράση υλοποιήθηκε εντός σχολείου καθώς επίσης και με επίσκεψη στα αγροκτήματα ''12 Στρέμματα'' και ''Μήλιος Βιολογικές Καλλιέργειες'' στο Φωτολίβος, Δράμας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation