Σχέδια μαθήματος

4ο Γυμνάσιο Χίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Μαθηματικοί Αγώνες

Μαθηματικοί Αγώνες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Ειρήνη Χούλη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μέσα από την ενασχόληση με μαθηματικά παιχνίδια, και λύση προβλημάτων που ζητούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις και την εμπειρία τους να φθάσουμε στο επιθυμητό σημείο να αντιληφθούν οι μαθητές ότι το κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Οι μαθητές αξιοποιούν τις δεξιότητές τους και βλέπουν τα μαθηματικά αλλιώς. Οι μαθητές του κάθε τμήματος επιλέγουν τους συμμαθητές τους που θα τους εκπροσωπήσουν. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε ομάδες των 4 ατόμων από κάθε τμήμα με τη βοήθεια υπολογιστών. Τα θέματα είναι 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και είναι κοινά για όλες τις ομάδες. Ο διαγωνισμός αυτός διεξάγεται τα τελευταία 4 χρόνια. Ο φετινός διαγωνισμός είναι καταχωριμένος στην  ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/ndevves/math_games_2019_4.htm


Αποτελέσματα / επίδραση

Αναπτύσσεται η άμιλλα μεταξύ των μαθητών και ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία τους.Συνεργασίες

Συνεργασία με το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Νικόλαος Δεββές, Πολύδωρος Στείρος

Στόχος δράσης

Τα μαθηματικά αλλιώς

Χρόνος δράσης

Μάιος 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation