Καλές πρακτικές

2ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Μαζεύουμε καπάκια και σώζουμε ζωές!!!

Μαζεύουμε καπάκια και σώζουμε ζωές!!!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

Ημερήσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Ανδρουλάκη Καραλη Μαρία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Απευθυνθήκαμε σε όλους τους μαθητές του σχολείου, στους συναδέλφους καθηγητές στους γονείς και όλοι βοήθησαν και εξακολουθούν να βοηθάνε με τον τρόπο τους ώστε να συλλέξουμε τον όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό από καπάκια.


Αποτελέσματα / επίδραση

Εκτός από την συλλογή καπακιών, οι μαθητές ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, απέκτησαν κοινωνικές δεξιότητες και βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές τους σχέσεις.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ν. Βασιλοπούλου

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ιστοσελίδα του σχολείου για πληροφόρηση όλων, email και sms προς τους γονείς


Στόχος δράσης

Συλλογή από καπάκια αφού προηγήθηκε η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το θέμα: Μαζεύουμε καπάκια και σώζουμε ζωές!!!

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους, στους μαθητές του σχολείου, στον σύλλογο καθηγητών και στον σύλλογο γονέων του 2ου Γυμνασίου Κορυδαλλού. Ολα πετυχαίνουν με την συμβολή όλων μας.

Χρόνος δράσης

3 μήνες

Τόπος Δράσης

2ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation