Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Μαζί θα σώσουμε τον πλανήτη μας

Μαζί θα σώσουμε τον πλανήτη μας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής

-


Διευθυντής Σχολείου

Χρύσω Στυλιανίδου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές γνώρισαν τους 17 στόχους εμβαθύνοντας στον ΣΒΑ 17 που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη όλων των στόχων. Eυαισθητοποιήθηκαν γύρω από αυτούς και εκφράστηκαν εικαστικά δουλεύοντας συνεργατικά. Πιο συγκεκριμένα, εργάστηκαν ομαδικά ζωγραφίζοντας τους 17 στόχους για να μεταδώσουν το μήνυμα ότι: "μαζί θα σώσουμε τον πλανήτη μας".

 


Στόχος δράσης

17

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 18Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation