Σχέδια μαθήματος

Neue Schule Athen


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«Με τη Σαντάκο στην καρδιά και στο μυαλό, πετούν οι γερανοί στον ουρανό και μήνυμα για παγκόσμια ειρήνη στέλνουν ηχηρό».

«Με τη Σαντάκο στην καρδιά και στο μυαλό, πετούν οι γερανοί στον ουρανό και μήνυμα για παγκόσμια ειρήνη στέλνουν ηχηρό».
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Neue Schule Athen


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Τερέζα Μπάουμ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πέρα από τον προφανή διδακτικό στόχο της επεξεργασίας του κειμένου «Η πτήση των γερανών» και των συνοδευτικών ερωτήσεων κατανόησης από το Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, με το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας επιδιώκεται: α η διασύνδεση του κεντρικού θέματος του κειμένου με έναν από τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και β. η βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της Ειρήνης για την ευημερία των λαών και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία, το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας αξιοποιεί την προσέγγιση της αλληλοδιδασκαλίας υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, αναδεικνύοντας παράλληλα τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου για τη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: α. την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών τάξεων, β. την αβίαστη μάθηση μέσα σε ένα ποιοτικότερο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και γ. την καλλιέργεια ενός γενικότερου πνεύματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας στο ευρύτερο πλαίσιο των δρώμενων της σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας.

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας υλοποιήθηκε συνολικά σε 4 φάσεις. Αποτέλεσε συνέχεια σχεδίου εργασίας με τίτλο «Ιαπωνία και πολιτισμοί της Ανατολής», η επεξεργασία του οποίου είχε προηγηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, με έμφαση σε στοιχεία γεωγραφίας και πολιτισμού (βλ. παρουσίαση διαφανειών[1], διαφάνεια[2] 3).

Στην αρχική φάση του σεναρίου έγινε επεξεργασία του κειμένου «Η πτήση των γερανών» από το Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας της Γ’ τάξης (βλ. Π.Δ., διαφ.4) και των συνοδευτικών ερωτήσεων κατανόησης. Παράλληλα, οι μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης επεξεργάστηκαν Φύλλο εργασίας  με διδακτική αξιοποίηση του ποιήματος του Γιάννη Ρίτσου «Οι γερανοί» και επιπλέον δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου (βλ. Π.Δ., διαφ.5).

Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση του σεναρίου διδασκαλίας και με έναυσμα το κεντρικό θέμα του κειμένου (τον θάνατο της μικρής Σαντάκο Σασάκι από τη Χιροσίμα της Ιαπωνίας), μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης ανέλαβαν σε ομάδες εργασίας να συγκεντρώσουν πληροφορίες α. για το Πάρκο Ειρήνης της Χιροσίμα και β. για το Μνημείο Ειρήνης των Παιδιών.  Ακολούθως, τα αρχεία παρουσίασης διαφανειών που διαμορφώθηκαν, παρουσιάστηκαν στους μαθητές των δύο τμημάτων της Γ’ τάξης, ενώ τις παρουσιάσεις ακολούθησαν ερωτήσεις και προβληματισμοί, που έδωσαν τη δυνατότητα συζήτησης και ουσιαστικής διδακτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και των δύο τάξεων. Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις παρουσιάσεις των μαθητών έχουν συμπεριληφθεί στο συνημμένο αρχείο παρουσίασης διαφανειών (βλ. Π.Δ., διαφ.6 και 7).

Στη συνέχεια, στην τρίτη φάση του σεναρίου διδασκαλίας και αξιοποιώντας την επεξεργασία του ποιήματος «Οι γερανοί», μαθητές της Ε’ τάξης συνεργάστηκαν με μαθητές της Γ’ τάξης για να αποδώσουν εικαστικά το ποίημα, είτε συνδέοντάς το με την ιστορία της μικρής Σαντάκο, είτε δίνοντάς του μια συνολικότερη και ευρύτερη διάσταση με έμφαση στην παγκόσμια και διαχρονική αξία της Ειρήνης. Μερικές από τις συνεργατικές εικαστικές δημιουργίες των παιδιών έχουν συμπεριληφθεί στην παρουσίαση διαφανειών (διαφ. 8 έως 15).

Ο προβληματισμός των παιδιών σχετικά με τις τραγικές συνέπειες του πολέμου σε παγκόσμιο επίπεδο και η συνειδητοποίηση της υπέρτατης αξίας της διατήρησης και προάσπισης της ειρήνης μεταξύ των λαών αποτυπώθηκαν και στις ατομικές δημιουργίες τους: μαθητές της Γ’ τάξης φιλοτέχνησαν γερανούς , γράφοντας τα δικά τους μοναδικά μηνύματα για την ειρήνη (για αντιπροσωπευτικά παραδείγματα βλ. Π.Δ., διαφ. 16 έως 34), ενώ μαθητές της Ε’ τάξης συνέταξαν τα δικά τους ποιήματα για την παγκόσμια ειρήνη και συναδέλφωση των λαών (για χαρακτηριστικά παραδείγματα βλ. Π.Δ., διαφ. 35 έως 45).

Στο τελευταίο στάδιο του σεναρίου διδασκαλίας, οι μαθητές της Γ’ τάξης έφτιαξαν ομαδικές αφίσες με θέμα την ειρήνη στον κόσμο και την προάσπιση των βασικών δικαιωμάτων των παιδιών (βλ. Π.Δ., διαφ.46). Τέλος, οι μαθητές και των τριών τμημάτων είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους από την υλοποίηση της συγκεκριμένης διατμηματικής δράσης.

Η δράση διήρκεσε συνολικά μία εβδομάδα και αποτέλεσε συνέχεια της ευρύτερης συμμετοχής μας στη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης «Πλανήτης 2030» της Actionaid, της οποίας κεντρικό θέμα ήταν η κατανόηση των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για την υλοποίησή της αξιοποιήθηκαν συνολικά 5 διδακτικές ώρες από το μάθημα της Γλώσσας.

 

[1] Παρουσίαση διαφανειών: στο εξής «Π.Δ».

[2] Διαφάνεια: στο εξής «διαφ».


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σεναρίου διδασκαλίας αποτυπώνονται πρωτίστως στις δημιουργίες των μαθητών, που πιστεύουμε ότι καταδεικνύουν τον ενθουσιασμό, με τον οποίο εργάστηκαν και το ενδιαφέρον τους που παρέμεινε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Επιπλέον, η εκφρασμένη επιθυμία τους να επαναληφθεί μια παρόμοια δράση στο πλαίσιο μιας άλλης θεματικής σηματοδοτεί την ενεργοποίηση ενός θετικού συναισθήματος για τη συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία. Μια μεθοδολογία που εντάσσει τον μαθητή δυναμικά και ενεργητικά στον ρόλο του «φορέα» γνώσης και καθιστά τη μάθηση «ζωντανή» και δρώσα κατάσταση αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών.

Για το φωτογραφικό υλικό της δράσης, βλ. το συνημμένο αρχείο παρουσίασης διαφανειών. Το αρχείο υπάρχει επίσης διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://www.slideshare.net/taniakourou/bravo-schools-2018ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αναστασία Τσιούνη (δασκάλα Γ’ τάξης) Αντώνης Κωστόπουλος (δάσκαλος Ε’ τάξης) Τάνια Μάνεση (δασκάλα Γ’ τάξης)

Στόχος δράσης


ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation