Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

''Μένουμε Σπίτι''

Μένουμε Σπίτι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου

Ένα Σχολείο που καλλιεργεί ηθικές αξίες, προάγει την αριστεία και προωθεί την καινοτομία, διαμορφώνοντας κάθε παιδί ως σφαιρικά αναπτυγμένη προσωπικότητα, εφοδιάζοντάς το πλήρως για τον κόσμο του αύριο και βοηθώντας το να εξελιχθεί στην καλύτερη εκδοχή το


Διευθυντής Σχολείου

Έρι Μαντά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η αιφνίδια ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα δημιούργησε νέα δεδομένα και νέες ανάγκες στην επικοινωνία μας με τους μαθητές μας και στην συνέχιση της προσπάθειας για εκπαίδευση και Παιδεία ποσοτικά και ποιοτικά. Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας-Λογοτεχνίας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου τα θέματα διαπραγμάτευσης ήταν οι Διαπροσωπικές Σχέσεις (Αγάπη - Φιλία – Έρωτας) και η Στάση απέναντι στον Άλλο (Ρατσισμός – Διακρίσεις – Στερεότυπα) αντίστοιχα.

Στο πρώτο Φύλλο Εργασίας ζητήθηκε από τους μαθητές ως δημιουργική εργασία να εκπονήσουν με όποια τεχνική επέλεγαν να φτιάξουν μία αφίσα με το σύνθημα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». Με την πεποίθηση ότι πάντα η βιωματική και πρακτικά εφαρμοσμένη (learning by doing) γνώση είναι αυτή που φέρνει τα πιο ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, σκοπός μας ήταν να κινητοποιήσουμε τους μαθητές να συνδέσουν την πραγματικότητα που βιώνουν με τα διδάγματα και τα πορίσματα της θεωρητικής επεξεργασίας των ενοτήτων του.

Η ευαισθητοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας ήταν άμεση και ενθουσιώδης! Οι δημιουργίες τους αποτελούν έμπνευση για όλους μας και ελπίζουμε από καρδιάς πολύ σύντομα, εκτός της εφαρμογής των μέτρων που απαιτεί η πραγματικότητα αλλά και η αλληλέγγυα πρόθεση των παιδιών μας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέα καμπάνια για όλα όσα θετικά αποτελέσματα μπορούν και πρέπει να έχουμε σε αυτές τις στιγμές της δοκιμασίας!


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση σχολικής κοινότητας σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και διάδοση του μηνύματος ''Μένουμε Σπίτι''

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation