Καλές πρακτικές

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές

Μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

7/ΘΕΣΙΟ σχολείο με 120 μαθητές


Διευθυντής Σχολείου

Αντώνης Κυρμπάτσος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Σκοπός του προγραμματος ήταν να μάθουμε για τις φυσικές καταστροφές , όπως τις πλυμμήρες τις πυρκαγιές και τους σεισμούς. Να καταλάβουν τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς τους ότι θα πρέπει να έχουν ένα σχέδιο άμεσης ανάγκης και αντιμετώπισης αυτών των φιανομένων. Να προβληματιστούμε για τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης και να έχουμε όλα τα απαραίτητα που θα μας χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης σκοπός ήταν να διακρίνουμε τα γεγονότα σε τρία μέρη: Το πριν το γεγονός και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Το κατά τη διαρκεια του συμβάντος και πως πρέπει να λειτουργήσουμε και Το μετά το γεγονός, για το πώς  θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε  να επιβιώσουμε.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα παιδιά έχοντας ως άμεσες εμπειρίες τον σεισμό του καλοκαιριού στην Αθήνα , αλλά και τα γεγονότα με τις μεγάλες πυρκαγιές που παρουσιάζονταν συχνά μέσα στο φθινόπωρο από την τηλεόραση, έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατα τη διάρκεια  δημιουργίας και εκτέλεσης  του σχεδίου εργασίας μας. Το σχέδιο εργασίας μας είχε τρία μέρη. Παρακολουθήσαμε βίντεο και εικόνες με φυσικές καταστροφές. Παρουσιάσαμε μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουμε ώστε να προλαμβάνουμε τις καταστροφέες. Αποτυπώσαμε τα αποτελέσματά μας τόσο σε ένα  power point όσο και σε ένα βίντεο που φτιάξαμε.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Περικλής Γύφτος

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σε πίνακες ανακοινώσεων σε εμφανές μέρος του σχολείου μας αναρτήσαμε ζωγραφίες και σκέψεις γύρω από την εργασία μας. Στο blog της τάξης μας αναρτήσαμε τόσο το power point όσο και το βίντεο που δημιουργήσαμε. Επίσης σε άσκηση σεισμού  που έγινε στο σχολείο παρουσιάσαμε το βίντεο που δημιουργήσαμε στη σχολική κοινότητα.


Στόχος δράσης

Να μάθουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας από ακραία φυσικά φαινόμενα

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε μαθητές και γονείς

Χρόνος δράσης

Πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 2019-2020

Τόπος Δράσης

Η σχολική μας αίθουσα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation