Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Μελίτης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Μήλα γύρω - γύρω

Μήλα γύρω - γύρω
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Μελίτης


Διευθυντής Σχολείου

Ζάχου Ιωάννα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στόχος δράσης

Σχολικός Εκφοβισμός
Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation