Σχέδια μαθήματος

Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσοχωρίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Μικροί Επιστήμονες εν δράσει

Μικροί Επιστήμονες εν δράσει
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Βουρλιάς Ευστάθιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μικροί Επιστήμονες εν δράσει
Εθελοντισμός και ενεργός πολιτειότητα


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Καραγγελή Κυριακή – Μαρία

Στόχος δράσης

Ποιοτική Εκπαίδευση

Χρόνος δράσης

10 μήνες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation