Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Μιλάμε μέσα από το θέατρο "Ασυμβίβαστη γενιά"

Μιλάμε μέσα από το θέατρο "Ασυμβίβαστη γενιά"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η θεατρική απόδοση της "Ασυμβίβαστης γενιάς" από τους μαθητές έδωσε τη δυνατότητα αυτογνωσίας και ετερογνωσίας, συνδύασε αρμονικά πλήθος τεχνών, ακόμα και πολεμικών τεχνών, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις εμπειρίες των εφήβων.


Αποτελέσματα / επίδραση

Αυτοέκφραση, αυτοβελτίωση, αλληλεπίδραση, διαλογική διαδικασία, εξοικείωση με τις τέχνες που περιλαμβάνονται στη θεατρική πράξη, ενσυναίσθηση, προώθηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση.Συνεργασίες

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

κα Εύη Τσάφου (υπεύθυνη κυλικείου, ηθοποιός)


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πανδέρμου Σοφία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Θεατρική παράσταση ανοιχτή στο κοινό

Σχολική ιστοσελίδα


Στόχος δράσης

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, η συναισθηματική νοημοσύνη και η ανάδειξη της σημασίας των συνειδητών επιλογών ενήλικων και ανηλίκων

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Χρόνος δράσης

Σεπτέμβριος 2018-Μάης 2019

Τόπος Δράσης

3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation