Μαθητικές δημιουργίες

Δ.Σ. Ροδιάς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Νερό Πηγή ζωής

Νερό Πηγή ζωής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δ.Σ. Ροδιάς

Μονοθέσιο ΔΣ Ροδιάς


Διευθυντής Σχολείου

Μπακόλα Χριστίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της ζωής στον πλανήτη μας. Μέσα από την δράση  αυτή, οι μαθητές συνειδητοποιούν την αξία του νερού στη ζωή των ανθρώπων και μαθαίνουν τρόπους σωστής διαχείρισής του. Ενημερώνονται σχετικά με τις ανθρώπινες δράστηριότητες που προκαλούν την μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, οι οποίες δημιουργούν κινδύνους τόσο για την υγεία μας όσο και για τη διατήρηση της ίδιας της ζωής στη Γη. Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση, να δραστηριοποιηθούν στην προστασία του φυσικού πλούτου και να κατανοήσουν την αξία της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης του νερού στις καθημερινές τους δραστηριότητες.


Στόχος δράσης

Η συνειδητοποίηση της αξίας του νερού στη ζωή μας και ο σωστός τρόπος διαχείρισής του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation