Σχέδια μαθήματος

1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Νεροπαρατηρητές εν δράση - Το νερό, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής

Νεροπαρατηρητές εν δράση - Το  νερό, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Επαγγελματικό Λύκειο


Διευθυντής Σχολείου

Τζιρή Αικατερίνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Θέματα που προσεγγίζουν οι μαθητές: 

α) Το νερό ως βασικό στοιχείο στη φύση και η αξία του για τα έμβια όντα.

β   Η σημασία του νερού σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Προβλήματα.

γ) Η σημασία της ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων.


Αποτελέσματα / επίδραση

Δημιουργία ψηφιακού υλικού (σε διαδραστική παρουσίαση), κατασκευή συστήματος αξιοποίησης βρόχινου νερού στο σχολικό εργαστήριο.Συνεργασίες

Συμμετοχή στο water challenge badge του οργανισμού Youth and United Nations Global Alliance (YUNGA) των Ηνωμένων Εθνών.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κοκολάκης Νικόλαος, Σουργιαδάκη Μαρία

Στόχος δράσης

Προσδοκώμενα μαθησιακά οφέλη: Γνώσεις: Να κατανοήσουν τη σημασία του νερού για τη ζωή και τις συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Δεξιότητες: Συνεργασίας, έρευνας - συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας. Στάσεις: Υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς ως προς τη διαχείριση του νερού

Χρόνος δράσης

Μέχρι το τέλος των μαθημάτων (Ιούνιο)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation