Μαθητικές δημιουργίες

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ο Αειφορούλης αγαπάει και φροντίζει τον πλανήτη του τη Γη!

Ο Αειφορούλης αγαπάει και φροντίζει τον πλανήτη του τη Γη!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το σχολικό έτος 2018-2019 το Νηπιαγωγείο μας εκπονεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-Twinning με θέμα την αειφορία.Στα πλαίσια αυτού πραγματοποιήθηκε και το συγκέκριμένο σχέδιο μαθήματος όπου τα παιδιά καλέστηκαν να ανακαλέσουν τυχόν προϋπάρχουσες γνώσεις σε σχέση με το θέμα και στην συνέχεια με την συμβολή και των ΤΠΕ προσπαθήσαμε να κάνουμε κατανοητή την έννοια της αειφορίας.Ζητήσαμε από τα παιδιά να φανταστούν τον Αειφορούλη ή την Αειφορούλα και πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αφίσα.Τελικά η ολομέλεια της ομάδας αποφάσισε να φτιάξει τον Αειφορούλη με τεράστια χέρια να κρατάει τη Γη  γύρω από αυτόν κάθε παιδί να ζωγραφίσει τον εαυτό του και να γράψει το όνομα του.

Συνεργαστήκαμε με τα σχολεία της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα E-Twinning.Όλα τα συμμετέχοντα σχολεία κάνανε αφίσες με θέμα την αειφορία.

Η αφίσα που είναι το τελικό αποτέλεσμα του μαθήματος παρουσιάστηκε στους γονείς.Επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 3nip-aigin.pie.schgr 


Στόχος δράσης

Να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια της αειφορίας και τη σημασία της για τον πλανήτη μας1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation