Σχέδια μαθήματος

1st Primary School of Komotini


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Ο άνθρωπος με την πράσινη βαλίτσα

Ο άνθρωπος με την πράσινη βαλίτσα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1st Primary School of Komotini


Διευθυντής Σχολείου

Αργυρίου Αλέξανδρος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι άνθρωποι πάντα αναζητούν τις ανθρώπινες αξίες και την άμεση επικοινωνία ως ένα πολύτιμο αγαθό, ως μία προέκταση του ανθρώπινου ψυχισμού, ως έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Στις μέρες μας η ευτυχία, η ευημερία και η δημιουργία σωστών χαρακτήρων είναι μία πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό σύστημα. Eίναι αναγκαίο να προσφέρουμε μια εκπαίδευση για την ηθική και τις αξίες που θα αποτελέσουν σημαντικό στήριγμα για την μελλοντική ζωή των μαθητών μας .

Η ιδέα του προγράμματος
Διάλεξα το πράσινο γιατί θεωρείται το χρώμα της ελπίδας και μία βαλίτσα κρύβει μυστήρια και ταξιδεύει, αφού οι αξίες μας θα ταξιδέψουν σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Αρχικά θεώρησα πως το θέμα θα ήταν δύσκολο και αρκετά «βαρύ» για τους μαθητές δημοτικού. Όταν, όμως, τον Σεπτέμβριο ανέλαβα την Α΄τάξη, της οποίας οι μαθητές παρουσίασαν παραβατικές συμπεριφορές, το πρόγραμμα αποδείχτηκε το καταλληλότερο.

Οι ανάγκες που καλύπτει το πρόγραμμα
Ο κάθε άνθρωπος έχει μεγαλώσει και έχει ενστερνιστεί τις δικές του αξίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από αυτές ενός άλλου ανθρώπου. Ακριβώς για τον λόγο αυτόν θα μπορούσαμε να απαριθμήσουν εκατοντάδες «αξίες ζωής» που για τον κάθε έναν παίζουν μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο στη ζωή. Οι ανθρώπινες αξίες καθορίζουν τα πρότυπα δράσης και δημιουργούν ισχυρά κίνητρα προσανατολισμένα σε συμπεριφορές που ωφελούν τα άτομα και το κοινωνικό σύνολο.
Η καινοτομία του προγράμματος
Το σενάριο του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μικρούς μαθητές να ανακαλύψουν τις ανθρώπινες αξίες μέσα από διδακτικές ιστορίες και παραμύθια και να μάθουν ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά χωρίς τα σχολικά εγχειρίδια.
Το πρόγραμμα θεωρείται καινοτόμο γιατί περιλαμβάνει τη συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών και διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και βαθμίδων.
Γίνεται ανταλλαγή ιδεών και ιστοριών που παρουσιάζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες. Υιοθετούνται τα τρία μοντέλα της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου(Learning Together, Student team learning, Structure approach), η διδασκαλία με εναλλακτικές πρακτικές και η ηλεκτρονική μάθηση ( edmodo).
Kαταργούνται (σχεδόν) τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές της Α΄δημοτικού κατακτούν την ανάγνωση, τη γραφή και τη μαθηματική σκέψη μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Δεύτερος σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων χωρίς τη χρήση των σχολικών εγχειριδίων. Το εργαλείο Zeemaps αξιοποιήθηκε στο μάθημα της Γεωγραφίας
Μαθηματικά. Οι μαθητές διδάχτηκαν τους αριθμούς στην πρώτη δεκάδα, τα ζευγαράκια της πρόσθεσης και έμαθαν να συγκρίνουν αριθμούς.
Ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του σε έναν από τους αστερισμούς. Οι μαθητές μελετούν τους αστερισμούς, τα σχήματα και την ιστορία τους.
κάθε ιστορία είχε το δικό της βιβλιαράκι για την παραγωγή γραπτού λόγου και την εκμάθηση των γραμμάτων της αλφαβήτας.

Κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή και η συμβολή των γονέων στην ολοκλήρωση της προσπάθειας. Γι΄αυτό το λόγο κάθε δραστηριότητα ή ιστορία συνοδευόταν από την ανάλογη επιστολή προς τους γονείς 
Για τη δέσμευση των γονέων στο πρόγραμμα οργανώθηκαν επτά συγκεντρώσεις με τον ψυχολόγο από το Κέντρο Απεξάρτησης της πόλης, κ. Σπύρο Βόλτση, τις οποίες παρακολούθησαν μέσω skype και οι γονείς των συνεργατών μας. Συνεργαστήκαμε επίσης με το σύλλογο ΠΕΛΛΙΤΙ για τη διάσωση παραδοσιακών σπόρων, με τον Δήμο Κομοτηνής


Αποτελέσματα / επίδραση

«Ο άνθρωπος με την πράσινη βαλίτσα » επέφερε μεγάλη αλλαγή στην ψυχοσύνθεση των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και όσων συμμετείχαν ενεργά στη υλοποίηση του έργου.
Διαπιστώθηκαν τεράστιες αλλαγές στην συμπεριφορά και στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της σχολικής ζωής.
Οι μαθητές άρχισαν να εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους (στο σπίτι, στο παιχνίδι, στο σχολείο) όλα όσα διδάχτηκαν στην διάρκεια των εννέα μηνών.
Η ανάληψη ρόλων και η δημιουργία ομάδων εξασφάλισε τη συμμετοχή όλων των μαθητών και έδωσε την δυνατότητα στον καθένα να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει με τον δικό του τρόπο τις αξίες που διδάχτηκε.
Αναγνώρισαν τη μοναδικότητα του εαυτού τους. Άρχισαν να σέβονται και να δέχονται τον άλλον με τις ιδιαιτερότητες του. Έμαθαν να επιλύουν τα προβλήματά και τις συγκρούσεις με σύνεση και αξιοπρέπεια. Κατάφεραν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με άγνωστους συμμαθητές τους που μιλούν διαφορετική γλώσσα και έχουν διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο.Οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το σχολείο δεν είναι ένα στείρο περιβάλλον που προσφέρει γνώση μόνο μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί με εναλλακτικούς πιο διασκεδαστικούς και δημιουργικούς τρόπους.
Οι εκπαιδευτικοί δοκίμασαν τις δυνατότητές τους, άλλαξαν τον τρόπο σκέψης και τη διδασκαλία τους. Απέκτησαν μία ουσιαστική σχέση με τους μαθητές τους, τους γονείς αυτών και δημιούργησαν φιλικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο τέλος της σχολικής χρονιά στην καλοκαιρινή γιορτή , με την δραματοποίηση των σημαντικότερων ιστοριών από όλους τους μαθητές του σχολείου (εικόνα 11). Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι γονείς και οι ευρωπαίοι συνεργάτες μέσω skype.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αρβανιτίδου Μαριάνθη

Στόχος δράσης

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές κοινωνική συμπεριφορά. Να εξερευνήσουν προσωπικές και κοινωνικές αξίες ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση απέναντι στη ζωή.

Χρόνος δράσης

8 μήνες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation