Καλές πρακτικές

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων φιλίας, κοινωνικής επάρκειας, αποδοχής και εκτίμησης του εαυτού, καλλιέργεια αποδοχής της διαφορετικότητας. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και ευρύτερης κοινότητας μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Συνεργασίες

Με εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου, με γονείς και συμμετοχή τους σε δράσεις του προγράμματος  και με υπεύθυνη αγωγής υγείας της Διεύθυνσης Γ΄Αθήνας. Παρακολούθηση σχετικών με το θέμα μας θεατρικών παραστάσεων στο χώρο του σχολείου.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Παρουσίαση και έκθεση με τα έργα των παιδιών (ζωγραφική, χειροτεχνία, αφίσες), εμπλοκή γονέων στις δραστηριότητες του προγράμματος και ενημέρωσή τους σχετικά με αυτό σε ομαδική συγκέντρωση αλλά και μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου. 


Στόχος δράσης

Η ενθάρρυνση της αποδοχής της διαφορετικότητας των ατόμων και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων στο πλαίσιο των σχέσεων με συνομηλίκους, φίλους, οικογένεια και άλλους ενήλικες.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, γονείς και ευρύτερη κοινότητα.

Χρόνος δράσης

6 μήνες

Τόπος Δράσης

Το σχολείο μας.

Ένταξη σε Δίκτυα

Ελληνικό Αειφόρο Σχολείο. Σχέδιο δράσης για τον προσανατολισμό του σχολείου μας προς την αειφορία. Ενημέρωση γονέων, κοινότητας, Διεύθυνσης εκπαίδευσης, υπευθύνων συντονιστών ΠΕ60 και ΚΕΑ, υπευθύνων αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων (επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους), παρακολούθηση σεμιναρίων και ανάληψη προγραμμάτων που εξυπηρετούν τον τελικό στόχο μας. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation