Σχέδια μαθήματος

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

« Ο κόσμος που θέλουμε»

« Ο κόσμος που θέλουμε»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


Διευθυντής Σχολείου

Σταματία Μαντικού

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η Β1 τάξη του 2ου Πειραματικού Σχολείου Ρόδου συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο των Bravo Schools. Μέσα από πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας.
Οι μικροί μαθητές-τριες είχαν την ευκαιρία μέσω ενός project, στο οποίο συμμετείχαν , να ασχοληθούν με εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες εφαρμογές που αφορούν το Περιβάλλον και τις Νέες Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας . Κύριος στόχος μας ήταν να ευαισθητοποιηθούν τα μικρά παιδιά σε σχέση με τους Παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από την ενημέρωση, την πληροφόρηση αλλά κυρίως την εκπαιδευτική δράση πιστεύουμε ότι προσθέτουμε ένα μικρό λιθαράκι στη διαμόρφωση των Ενεργών Πολιτών του αύριο , οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τις μεγάλες αλλαγές στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.
Οι μικροί μαθητές-τριες συμμετείχαν σε περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, σε προγράμματα ανακύκλωσης και δημιούργησαν πολλές και οικολογικές κατασκευές. Τέλος, επέλεξαν να εκφράσουν τα δικά τους μηνύματα-συνθήματα για τον πλανήτη και τον κόσμο που θέλουν μέσω ενός ψηφιακού συνεργατικού πίνακα, του padlet, αναρτώντας τις δικές του πρωτότυπες αφίσες.
Ευαισθητοποιούν, λοιπόν, με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την κοινωνία παρουσιάζοντας τα προσωπικά τους περιβαλλοντικά μηνύματα και συνθήματα και εκφράζουν προτροπές για έναν καλύτερο κόσμο. Για έναν κόσμο που θέλουν !

https://el.padlet.com/bstavrianou/Bookmarks


Αποτελέσματα / επίδραση

Η υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων υπήρξε μία καινοτόμος μαθησιακή διαδικασία που παρείχε σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής σε ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες μάθησης. Αξιολογώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαφαίνεται ότι είχε θετικά αποτελέσματα και ότι όλες οι δραστηριότητες στέφθηκαν με επιτυχία. Οι μαθητές εργάστηκαν συλλογικά και δημιούργησαν οι ίδιοι προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν την κατάκτηση της γνώσης κατά τη διαδικασία μάθησης. Σε προσωπικό επίπεδο οι μαθητές κατέκτησαν ουσιαστικές γνώσεις και ικανοποίησαν σε μεγάλο ποσοστό τους κύριους αρχικούς στόχους και σκοπούς που είχαν τεθεί. Απέκτησαν όχι μόνο
οικολογική συνείδηση αλλά κατάφεραν να κατανοήσουν την αξία της συλλογικής αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων. Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές κατάφεραν να εμβαθύνουν στην έννοια της Ανακύκλωσης και της Κλιματικής Αλλαγής ως θεσμό τόσο ελληνικό όσο και διεθνή. Σε όλα τα στάδια της εργασίας οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και ευχάριστα με ενθουσιασμό και προθυμία. Ενθουσιάστηκαν με τις καινούργιες γνώσεις που αποκόμισαν , ευχαριστήθηκαν όταν έπαιξαν με τα διαδραστικά παιχνίδια στον υπολογιστή, ικανοποιήθηκαν από τις κατασκευές τους και τέλος χάρηκαν όταν είδαν την περιβαλλοντική τους αφίσα στην τελική της μορφή. Η ανταπόκριση των γονέων ήταν μεγάλη και τα παιδιά κατάφεραν να συγκεντρώσουν ικανοποιητικό αριθμό από πλαστικά καπάκια, που θα χρησιμοποιηθούν στην αγορά αναπηρικού αμαξιδίου για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι μαθητές μέσα από την κίνηση αυτή συνδύασαν πως η ανακύκλωση μπορεί να ταυτιστεί με τον εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο.Συνεργασίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  ΠΤΔΕ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ


Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να μάθουν οι μικροί μαθητές τις έννοιες της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή και το ρόλο της ανακύκλωσης στην επίδραση του παγκόσμιου κλίματος. Επίσης, έχει σκοπό να αναλάβουν τα μικρά παιδιά δράση και να εξοικειωθούν με καθημερινές λύσεις για να συμβάλλουν και τα ίδια στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.

Χρόνος δράσης

5 ΜΗΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 6

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation