Μαθητικές δημιουργίες

17ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ο κόσμος που ονειρεύομαι

Ο κόσμος που ονειρεύομαι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

17ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Διθέσιο Νηπιαγωγείο στο οποίο λειτουργούν δύο πρωινά υποχρεωτικά τμήματα κι ένα ολοήμερο. Η δυναμικότητα του είναι των 45 παιδιών κατά μέσο όρο. Πρόκειται για ένα νηπιαγωγείο το οποίο επιδιώκει συστηματικά τη συνεργασία και συμμετοχή των γονέων και είναι "ανοιχτό" στην κοινότητα και την καινοτομία.


Διευθυντής Σχολείου

Δέσποινα Σαμουρκασίδου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η αφίσα μας είναι το αποτέλεσμα της εβδομαδιαίας ενασχόλησης μας με το προσφυγικό θέμα και την Ειρήνη στον πλανήτη. Στα πλαίσια της ενασχόλησης μας επεξεργαστήκαμε οπτικοακουστικό υλικό:  "το βίντεο "Ειρήνη, ένα παιδί πρόσφυγας", αφίσες της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ, το τραγούδι "Οπου υπάρχει αγάπη" κ.α.. Στη συνέχεια ζητήσαμε απο τα παιδιά να φανταστούν πώς ονειρεύονται τον κόσμο τους, πώς θα ήθελαν να είναι, τι θα ήθελαν να απουσιάζει από αυτόν. Τα παιδιά πρότειναν να υπάρχει ένα μαγαζί της Ειρήνης όπου θα υπήρχαν μόνο ειρηνικά "προϊόντα". Τελικά, μετά από συζήτηση καταλήξαμε στο ανταλλακτήριο της Ειρήνης: Επιστροφή και ανταλλαγή!  Διαμορφώνουμε ένα καλύτερο μέλλον  "επιστρέφοντας" κάθε τι που φέρνει δυστυχία (πόλεμο, μολυνση της γης, κορωνοϊό,προσφυγιά, πυρκαγιές, απολυταρχικά καθεστώτα, βία) αντικαθιστώντας το με ειρηνικά αγαθά.  


Στόχος δράσης

Να υποστηριχθούν τα παιδιά προκειμένου να προτείνουν τρόπους-γέφυρες για το "πέρασμα" σε έναν καλύτερο κόσμο, όπως τον ονειρεύονται.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation