Καλές πρακτικές

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Ε1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Ε1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πρόκειται για ένα δημόσιο σχολείο που λειτουργεί εντός του αστικού ιστού της πόλης του Βόλου στο οποίο συστεγάζονται και δύο Ν/γεία (6ο & 26ο Ν/γείο Βόλου). Στο Δημοτικό Σχολείο φοιτούν 280 μαθητές/-τριες. Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με το σχολείο και τις εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσει μπορείτε να ανατρέξετε στο ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/13dimvol/


Διευθυντής Σχολείου

ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές/-τριες δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τις λειτουργίες του διαδικτύου και την ασφαλή πλοήγηση, δημιούργησαν με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού του τμήματος, κας Τσαλαβρέτα Ευαγγελίας, ένα ενημερωτικό έντυπο που θίγει τα θέματα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/τριες του σχολείου.  


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές/-τριες δημιουργώντας το δικό τους ενημερωτικό έντυπο αποκόμισαν γνώσεις σχετικά με τις καλες πρακτικές για μια ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα απέκτησαν δεξιότητες μετασχηματισμού και επικοινωνίας της συγκεκριμένης γνώσης στην σχολική κοινότητα μέσω του έντυπου υλικού που δημιούργησαν. 

Έτσι οι γνώσεις που απέκτησαν από τη δράση και τις ενημερώσεις που έγιναν επεκτάθηκε σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Συνεργασίες

Για τη δράση συνεργάστηκαν οι μαθητές/-τριες και η εκπ/κός του τμήματος με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και με τον ΣΕΕ για το μάθημα της Πληροφορικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Η δημοσίευση του εντύπου στην ιστοσελίδα του σχολείου (Ο φίλος, υπολογιστής, θέλει κάτι να μας πει) η τύπωσή του σε φυλλάδιο και ο διαμοιρασμός του σε όλους τους μαθητές/τριες των τμημάτων του σχολείου. Η ενημέρωση των γονέων με διοργάνωση εσπερίδας, παρουσίαση του εντύπου και συζήτηση με προσκεκλημένους ειδικούς που συζητούν για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.   


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών και των οικογενειών τους σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές/γονείς/εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

2ο Σχολικό Τρίμηνο

Τόπος Δράσης

ΒΟΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation