Καλές πρακτικές

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Οι Νεραλιευτές του Λιβυκού Πελάγους

Οι Νεραλιευτές του Λιβυκού Πελάγους
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές της Β Λυκείου του σχολείου μας και με την αρωγή του Δήμου Καντάνου -Σελίνου πραγματοποίησαν τον καθαρισμό της παραλίας της Παχιά Αμμου στον τόπο τους , την Παλαιόχωρα Χανίων. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να περάσουν το μήνυμα της σημαντικότητας της ενεργής δράσης για την διάσωση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και την υποχρέωση του σεβασμού προς αυτή, με την ελπίδα να παρακινήσουν όλους τους συμπολίτες τους να αναλάβουν δράση προς αυτήν την κατέυθυνση.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές κατάφεραν να περισυλλέξουν απορρίματα τα οποία ευρέθησαν τόσο κατά μήκος της ακτογραμμής όσο και στο επάνω μέρος της. Οι μαθητές χρησιμοποιησαν φόρμα καταγραφής των απορριμάτων που περισυνέλεξαν με στόχο την μελλοντική δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, η οποία θα βοηθήσει τους αρμόδιους φορείς να προστατέψουν καλύτερα την παραλία.Επίσης με την δράση τους κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία για το πρόβλημα της παράκτιας ρύπανσης και να προτρέψουν τους συμπολίτες τους να συμμετέχουν σε παρόμοιες δράσεις.Συνεργασίες

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ- ΣΕΛΙΝΟΥ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Blog του σχολείου.

Ιστοσελίδα του Δήμου Καντάνου -Σελίνου.

Σελίδα του Facebook του Δήμου Καντάνου -Σελίνου.


Στόχος δράσης

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κοινωνία του Δήμου Καντάνου-Σελίνου Χανίων

Χρόνος δράσης

3 διδακτικές ώρες

Τόπος Δράσης

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation