Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ομάδα Διαμεσολάβησης

Ομάδα Διαμεσολάβησης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 Οι μαθητές- διαμεσολαβητές είναι μια αντιπροσωπευτική ομάδα παιδιών, εκπαιδευμένη στη διαχείριση συγκρούσεων. Οι διαμεσολαβητές συνομηλίκων, ακολουθώντας μια προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων η οποία σκοπεύει στη διευκρίνιση της φύσης των συγκρούσεων, δε λύνουν τα προβλήματα των άλλων μαθητών αλλά τους βοηθούν να σκεφτούν οι ίδιοι να βρουν τρόπους να λύσουν τα προβλήματά τους με ειρηνικό τρόπο. Επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στο να ακούν και να προσπαθούν να καταλάβουν πώς βλέπουν τα πράγματα οι άλλοι. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Το Πρόγραμμα βελτιώνει το κλίμα του Σχολείου και μπορεί να αυθήσει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο ήρεμου περιβάλλοντος στο Σχολείο.Οι μαθητές- διαμεσολαβητές είναι "ενδιάμεσοι" αρωγοί σε μια μοναδική διαδικασία που βοηθάει τους μαθητές να επιλύσουν τα προβλήματά τους χωρίς την παρέμβαση ενηλίκων, αλλά υπό την εποπτεία τους.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δραμουντάνη Κατερίνα, Γκίκα Δώρα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική ιστοσελίδα


Στόχος δράσης

Πρόληψη της βίας και διαχείριση συγκρούσεων

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Τόπος Δράσης

Σχολείο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation