Καλές πρακτικές

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Το παιδί σκέφτεται για το παιδί, τα υγιή παιδιά σκέφτονται τα άρρωστα παιδιά – Make a wish

Το παιδί σκέφτεται για το παιδί, τα υγιή παιδιά σκέφτονται τα  άρρωστα παιδιά – Make a wish
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας


Διευθυντής Σχολείου

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Προσφορά χρημάτων από τα παιδιά  της Γ΄και Β΄τάξης  για το Make a wish.


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ

Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation