Μαθητικές δημιουργίες

18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Το παιχνίδι της ανακύκλωσης

Το παιχνίδι της ανακύκλωσης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

8/θεσιο δημοτικό σχολείο σε εργατική γειτονιά της πόλης του Βόλου


Διευθυντής Σχολείου

Μάσσιου Διονυσία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Συζητώντας με τα παιδιά για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε ανακύκλωση, σκεφτήκαμε να αποτυπώσουμε τις σκέψεις μας και τις γνώσεις που αποκτήσαμε  σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.  Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες , ζωγράφισαν τον βασικό πίνακα του παιχνιδιού, τον στόλισαν με επιμέρους ζωγραφιές που δείχνουν ένα περιβάλλον που έχει ευεργετηθεί από  την ανακύκλωση,έγραψαν τους κανόνες (πχ. Έπλυνες τα αλουμινόκουτα πριν τα πετάξεις στον μπλε κάδο.Προχώρησε δύο θέσεις  ή Έριξες σκουπίδια στον μπλε κάδο. Χάνεις τη σειρά σου, κλπ) κι έπαιξαν , εμπεδώνοντας  με διασκεδαστικό τρόπο γνώσεις και υπευθυνότητα.


Στόχος δράσης

Η αξιολόγηση γνώσεων που αποκτήσαμε και η ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης σχετικά με την ανακύκλωση μέσα από τη διασκεδαστική αποτύπωση των κανόνων για το τι πρέπει να προσέχουμε κάνοντας ανακύκλωση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 9Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation