Σχέδια μαθήματος

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«Παίζω, παίζεις , διαφέρω όσο διαφέρεις»

«Παίζω, παίζεις , διαφέρω όσο διαφέρεις»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Καραπά Χριστίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ένα πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα (φυλές, πρόσφυγες, ειδικές ανάγκες, κ.α.)Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε πολλές δραστηριότητες , με σκοπό να αποδεχθούν ότι όσο διαφέρει ο άλλος από εμάς, τόσο διαφέρουμε κι εμείς από εκείνον.


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σώνη Ευθυμία, Σκαρπάρη Ηρακλεία, Πατουκά Ελένη

Στόχος δράσης

Αποδοχή του ότι όσο διαφέρει ο άλλος από εμάς, τόσο διαφέρουμε κι εμείς από εκείνον.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation