Μαθητικές δημιουργίες

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

«Παράθυρο στον Κόσμο» Σχολικό Περιοδικό

«Παράθυρο στον Κόσμο» Σχολικό Περιοδικό
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πρόκειται για ένα δημόσιο σχολείο που λειτουργεί εντός του αστικού ιστού της πόλης του Βόλου στο οποίο συστεγάζονται και δύο Ν/γεία (6ο & 26ο Ν/γείο Βόλου). Στο Δημοτικό Σχολείο φοιτούν 280 μαθητές/-τριες. Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με το σχολείο και τις εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσει μπορείτε να ανατρέξετε στο ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/13dimvol/


Διευθυντής Σχολείου

ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές/-τριες του τμήματος δημιουργούν και επιμελούνται, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της τάξης, κας Τσαλαβρέτα Ευαγγελίας, από την αρχή της σχολικής χρονιάς 2018-19, το περιοδικό της τάξης με τα νέα και τις δράσεις του τμήματος και του σχολείου. 

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την ανάπτυξη του πολυγραμματισμού, την ανάπτυξη της συμμετοχικότητας, την ενδυνάμωση της συνεργασίας και την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του τμήματος και του σχολείου. 

http://blogs.sch.gr/13dimvol/files/2019/03/newspaper2018.pdf

http://blogs.sch.gr/13dimvol/files/2019/04/newspaper-2019.pdf


Στόχος δράσης

Ο εμπλουτισμός με κείμενα, η εικονογράφηση και η επιμέλεια του περιοδικού της τάξης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation