Μαθητικές δημιουργίες

30o Nηπιαγωγείο Ιωαννίνων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Το παράπονο των ζώων

Το παράπονο των ζώων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

30o Nηπιαγωγείο Ιωαννίνων


Διευθυντής Σχολείου

Μαργαρίτα Καραμέτου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Γνωριμία των παιδιών με τα ζώα στην Ελλάδα που απειλούνται με εξαφάνιση. Συνειδητοποίηση της ευθύνης που έχει ο κάθε άνθρωπος χωριστά για ό,τι συμβαίνει γύρω του , υιοθέτηση στάσης ενεργού πολίτη , αντίληψη της αποτελεσματικότητας της ομαδικής εργασίας για την επίτευξη ενος κοινού σκοπού μέσα από τη δημιουργία αφίσας που περιλαμβάνει πληροφορίες ,εικόνες, ενημέρωση και  μηνύματα  για την αύξηση της ενσυναίσθησης όσον αφορά τα ζωντανά πλάσματα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.


Στόχος δράσης

Να κατανοήσουν τα νήπια πως η συμπεριφορά των ανθρώπων έχει επηρεάσει τη φύση και πως η εξαφάνιση των ζώων έχει επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα και τελικά στον άνθρωπο.Να υιοθετήσουν συμπεριφορές υπεύθυνου πολίτη και να επηρεάσουν και τον κοινωνικό περίγυρο προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation