Σχέδια μαθήματος

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Το περιβάλλον και οι τρόποι προστασίας του

Το περιβάλλον και οι τρόποι προστασίας του
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου

Στο σχολείο μας φοιτούν 240 μαθητές σε 13 τμήματα. Υπάρχουν από 2 Τμήματα για την Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξη, 3 Τμήματα για τη Ε΄ Τάξη και 1 Τμήμα Ένταξης.


Διευθυντής Σχολείου

Δήμητρα Μίχα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αριθμός μαθητών: 18 σε κάθε τμήμα
Τάξη: Ε
Χρήση τεχνολογίας: υπολογιστής και βιντεοπροβολέας

• Διάταξη τάξης: ολόκληρη τάξη, σε ομάδες
Αφού διδάχτηκε το λεξιλόγιο που είναι σχετικό με το περιβάλλον από το κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου των Αγγλικών και έγιναν οι ασκήσεις του κεφαλαίου που ήταν σχετικές με τη δράση, χωρίστηκαν οι μαθητές σε ομάδες των 3-5, ενημερώθηκαν για τους στόχους και τα θέματα της δράσης με τη χρήση powerpoint και βιντεοπροβολέα και επέλεξαν θέματα με τις ομάδες τους.
2) Διάταξη τάξης: σε ομάδες
Oι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με τα θέματα στην τάξη και αναζήτησαν πληροφορίες και φωτογραφίες στο διαδίκτυο στην τάξη αλλά και στα σπίτια τους σε ομάδες. Έγραψαν τις πληροφορίες σχετικά με το θέμα τους και τις διορθώσαμε μαζί και στις περιπτώσεις που χρειαζόταν τις καθαρόγραψαν. Κόλλησαν τις πληροφορίες, τις ζωγραφιές και τις φωτογραφίες που βρήκαν στα χαρτόνια ή ζωγράφισαν πάνω στα χαρτόνια εικόνες σχετικές με τα θέματα. Με αυτό τον τρόπο έφτιαξαν αφίσες σχετικές με τα θέματα που επέλεξαν μέσω ομαδικής εργασίας στην τάξη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, των ψαριών και των ειδών προς εξαφάνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Επίσης, εξασκήθηκαν στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, στη χρήση των modals must, can, should και χρησιμοποίησαν λεξιλόγιο που είχαν διδαχθεί αλλά και καινούριο λεξιλόγιο.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ρόντου Μαρία

Στόχος δράσης

Εκμάθηση λεξιλογίου σχετικού με το περιβάλλον και ευαισθητοποίηση μαθητών για περιβαντολλογικά θέματα

Χρόνος δράσης

1,5 μήνας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation