Σχέδια μαθήματος

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντικά τοπικά άρθρα

Περιβαλλοντικά  τοπικά άρθρα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


Διευθυντής Σχολείου

Σταματία Μαντικού

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές μέσω ατομικής αλλά και ομαδικής έρευνας κατάφεραν να προβληματιστούν και να εντοπίσουν τοπικά οικολογικά προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν για το περιβάλλον. Υιοθετούν τον ρόλο του δημοσιογράφου  και αυτενεργούν. Αναλαμβάνουν δράση καθώς αντιλαμβάνονται την ηθική διάσταση των ζητημάτων. Μέσα από τον προσωπικό και ομαδικό προβληματισμό τους προτείνουν λύσεις και προωθούν μηνύματα οικολογικά και αειφορικά. Τέλος  θέτουν σε κυκλοφορία τις ιδέες και τις προσδοκίες τους  και γίνονται ενεργοί πολίτες.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές μέσα από έρευνα και σχετικές αναζητήσεις ευαισθητοποιήθηκαν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Δημιούργησαν τα δικά τους άρθρα τα οποία και με μεγάλη επιτυχία παρουσίασαν.Συνεργασίες

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΤΔΕ ΡΟΔΟΥ, Φοιτητές: ΣΤΟΥΠΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΄

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος μέσα από τον εντοπισμό περιβαλλοντικών ζητημάτων και ανάδειξη τους αρθρογραφώντας στην ιστοσελίδα του σχολείου μας και ανάδειξης τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο .

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation