Σχέδια μαθήματος

5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

«ΠεριΒΑΛΛΩν κι ΕΓΩ» - Νοιάζομαι, Δρω και Κινητοποιώ για το Περιβάλλον

«ΠεριΒΑΛΛΩν κι ΕΓΩ» - Νοιάζομαι, Δρω και Κινητοποιώ για το Περιβάλλον
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου


Διευθυντής Σχολείου

Ποιμενίδης Δημήτριος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές, γονείς, εκπ/κούς καθώς και στο ευρύ κοινό, κάθε ηλικίας.

Παρουσίαση προγράμματος στην ιστοσελίδα της τάξης: https://emathisi.weebly.com/piepsilonrhoiotabetaalphalambdalambdaomeganu-kappaiota-epsilongammaomega.html

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Σκοπός του έργου ήταν η ενασχόληση των μαθητών/τριών με θέματα που αφορούν την διαμόρφωση στάσεων και υιοθέτησης "σωστού" τρόπου ζωής σε σχέση με το περιβάλλον, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη δράσεων για την προστασία του.

 

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες:

 • να κατανοήσουν τη σχέση-αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή με αυτό προβλήματα και να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά τα ζητήματα στο σύνολό τους.
 • να αποκτήσουν ποικιλία εμπειριών και βασική γνώση του περιβάλλοντος και την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα ανάληψης δράσης και ενεργού συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων - Καλλιέργεια ενεργού πολίτη.
 • να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την πρόληψη και επίλυση μελλοντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • να μυηθούν στα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα (πχ. οι κλιματικές αλλαγές, η μόλυνση των θαλασσών, η διαχείριση απορριμμάτων, κ.ά.).
 • να αναγνωρίσουν την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση σα λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων.
 • να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση και κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • να μάθουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να παράγουν ομαδικά έργα (πχ. αφίσες, παζλ, παιχνίδια) και κείμενα και στη συνέχεια να τα ανταλλάσσουν με τα συνεργαζόμενα του έργου σχολεία.
 • να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ.

 

Σύνδεση των δράσεων:

Η μέθοδος project αποτελεί την κύρια μέθοδο με την οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Το σχέδιο εργασίας είναι μια επικοινωνιακή-βιωματική μέθοδος μάθησης η οποία βασίζεται στο σχεδιασμό βιωματικών δραστηριοτήτων με ευθύνη της ομάδας, με αφορμή τα ενδιαφέροντά της που οδηγούν στη λύση ενός προβλήματος, συχνά με τη μορφή προϊόντος.  Η ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας ακολούθησε την εξής πορεία:

α) επιλογή του θέματος

β) καθορισμό των στόχων

γ) σχεδιασμό της εργασίας και συγκρότηση ομάδων

δ) υλοποίηση της εργασίας

ε) παρουσίαση και αξιολόγηση

Άλλεςδιδακτικές προσεγγίσεις -μέθοδοι:

 • Καταιγισμός ιδεών
 • Συζήτηση
 • Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
 • Βιωματική μέθοδος
 • ΧρήσηΝέων Τεχνολογιών

Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη

Το πρόγραμμα συμβάδιζε με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του δημοτικού και μέσω της διαθεματικής προσέγγισης εμπλέκονταν αρκετά γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα (δημιουργία εντύπων-περιοδικού, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων), Μαθηματικά, Φιλαναγνωσία, Εικαστικά-Τέχνη (κατασκευές, ζωγραφική, αφίσες, κ.ά.), Ευέλικτης Ζώνης,ΤΠΕ (Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, ανταλλαγή πληροφοριών, σποτ, κ.ά.).

 

Περιγραφή των δράσεων:

 1. Τεχνικές ενδυνάμωσης Ομάδας
 • Καλλιέργεια βασικών εννοιών: Αυτοεκτίμησης, Αλληλοσεβασμού, Ευαισθητοποίησης
 • Δραστηριότητες - Ομάδα - Νοιάζομαι και Δρω
 • Παρουσίαση προγράμματος σε σχολεία του δικτύου "Νοιάζομαι και Δρω"

 

 

 1. Αφόρμηση - Καταιγισμός ιδεών - Συζήτηση
 • Προϋπάρχουσες γνώσεις - Εμπειρίες
 • Φιλαναγνωσία (Ανθολόγιο - Λογοτεχνικά βιβλία)
 • Προβολή μικρού μήκους ταινιών για εφόρμηση
 • Συμβόλαιο του εθελοντισμού ανά τάξη: https://www.youtube.com/watch?v=yoHsPq4-MUM
 • Συλλογικό συμβόλαιο του εθελοντισμού όλων των τμημάτων.
 • Παρουσίαση ppt σχετικά με τον Ενεργό Πολίτη: https://www.slideshare.net/ipapazaxariou/ss-85400148

 

Σχεδιασμός - ΑΞΟΝΕΣ

Α. ΑΞΟΝΑΣ: Εισαγωγή στον Εθελοντισμός

 • Δραστηριότητες: Έννοια του εθελοντισμού

- Με αφορμή το βιβλίο με τίτλο "Το δέντρο που έδινε", οι μαθητές προσέγγισαν τις έννοιες του εθελοντισμού. Οι μαθητές κατανόησαν ότι ο εθελοντής είναι αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς χρηματικό αντίτιμο, με δική του βούληση, συνήθως υποστηρίζοντας τις δράσεις μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ενός φορέα, μιας ομάδας, μιας κοινότητας κ.α.: https://www.youtube.com/watch?v=jyw6fHU3__s

 

 

Β. ΑΞΟΝΑΣ: Ευαισθητοποίηση για το Περιβάλλον

 • Στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της φιλαναγνωσίας, οι μαθητές της Α1 τάξης επεξεργάστηκαν το λογοτεχνικό βιβλίο με τίτλο: "Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια", της Σοφίας Ζαραμπούκα.
 • Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά ή φυσικά υλικά: https://www.youtube.com/watch?v=NLKFpC9kTVc
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις:

- Επίσκεψη στον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου

- Επίσκεψη στο Μουσείο Παιχνιδιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ανακύκλωση χαρτιού - «Ο μικρός ανακυκλωτής» σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων: https://emathisi.weebly.com/blog-2017-19/5649049
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Κομποστοποίηση στο σχολείο μας σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων: https://emathisi.weebly.com/blog-2017-19/9767790
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: "Καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον" σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων. Οι μαθητές είδαν αυτοφυή βότανα και αρωματικά φυτά του τόπου μας. Η μάθηση στο πεδίο πάντοτε αποφέρει τα μέγιστα και αποτυπώνεται δυναμικά στο βιωματικό πεδίο των μαθητών/τριών.
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές με θέμα: "… στα χνάρια των αθλητών στην ακρόπολη της Ρόδου".

Οι «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μέσα στο πλαίσιο του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο με τη σειρά του προσλαμβάνει μνημειώδη αξία. Η αρχαία ακρόπολη της Ρόδου, το σημερινό Μόντε Σμιθ, τόπος ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, «πεδίων και αλσών μεστή», λειτουργούσε από την αρχαιότητα ως χώρος λατρείας, παιδείας, άθλησης και αναψυχής. Στον χώρο αυτό, ο οποίος εξακολουθεί να προορίζεται ως πνεύμονας άθλησης, αναψυχής και περιπάτου των σημερινών κατοίκων της πόλης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων από τις 7 έως τις 10 Ιουνίου, οι οποίες θα πλαισιωθούν από θεματικές περιηγήσεις για μαθητές και το ευρύτερο κοινό. Πιο συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «….στα χνάρια των αρχαίων αθλητών στην ακρόπολη της Ρόδου» περιλαμβάνει:

 1. Θεματική περιήγηση στο αρχαίο στάδιο (ιστορία της Ρόδου, ακρόπολη, στάδιο, γυμνάσιο, πανελλήνιοι - ολυμπιακοί αγώνες, ρόδιοι ολυμπιονίκες, Διαγόρας) και παιχνίδι.
 2. Επίσκεψη στην έκθεση Άθλα εκ Ρόδου, στον εκθεσιακό χώρο της ακρόπολης Ρόδου.
 3. Ωδείο: απαγγελία – δρώμενο του Ολυμπιόνικου από τους συμμετέχοντες μαθητές (συνεργασία με δασκάλους).

 

 

Γ. ΑΞΟΝΑΣ: Περιβαλλοντική Μετανάστευση

Οι μεταναστεύσεις χαρακτήριζαν πάντοτε την ιστορία της ανθρωπότητας. Αιτία θα μπορούσε να είναι η υποβάθμιση ή η καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο όρος «κλιματικός πρόσφυγας» χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ανθρώπους που έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους όχι λόγω γενικής μετάλλαξης του περιβάλλοντός τους, αλλά εξ’αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 προβλέπει την αναγνώριση του καθεστώτος πρόσφυγα για όποιον/α βρίσκεται εκτός της χώρας του/της λόγω φόβου δίωξης. Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών μεταναστών, είναι συχνά δύσκολο να μιλήσουμε για κίνδυνο δίωξης. Επιπλέον, άνθρωποι που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές διασχίζουν εθελοντικά τα σύνορα της χώρας τους. Για τον λόγο αυτό, αντί του όρου «πρόσφυγας», προτιμώνται οι όροι «εκτοπισμένο άτομο», «περιβαλλοντικός πρόσφυγας» ή «περιβαλλοντικός μετανάστης».

 • Συμμετοχή στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση: Η Α1 τάξη του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου συμμετείχε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2018, που συνδιοργάνωσε η Action Aid Hellas Education, με επίκεντρο την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά του κόσμου από άκρη σε άκρη της γης.
  Η φετινή Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2018 της ActionAid είναι αφιερωμένη στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ή αλλιώς 17 Παγκόσμιους Στόχους, ένα κοινό όραμα που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 στη Νέα Υόρκη και απαντά στις παραπάνω ερωτήσεις. Μέσα από τη Μαθητική Εβδομάδας Δράσης, μαθητές από όλη την Ελλάδα παίρνουν θέση για τη δικαιοσύνη και την ισότητα στον κόσμο.
  Ο καρπός της φετινής σας συμμετοχής στην Εβδομάδα Δράσης 2018 είναι μια δράση, μια ιδέα, μια έμπνευση που αποτυπώνεται σε ένα αυτοσχέδιο περιοδικό ή αλλιώς σε ένα fanzine. Τα fanzine από όλα τα σχολεία θα συγκεντρωθούν από την ActionAid και έτσι θα δημιουργηθεί μια μοναδική μαθητική συλλογή Φανζίν με τίτλο ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2030.
  Οι μαθητές μας μελέτησαν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και με καταιγισμό ιδεών και συζήτηση, μελέτησαν την αξία της Εκπαίδευσης και τους λόγους που εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην Εκπαίδευση. Στην συνέχεια, έφτιαξαν τα δικά τους φανζίν.
  Τέλος, η συλλογή μαθητικών φανζίν "Πλανήτης 2030" θα εκτεθεί στο Victoria Square Project στις 22 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αθήνας, Παγκόσμιας Πρωτεύουσα Βιβλίου.

https://emathisi.weebly.com/blog-2017-19/actionaid

 • Περιβαλλοντικοί Πρόσφυγες: Ορίζονται ως τα άτομα εκείνα που είναι αναγκασμένα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, εξαιτίας μιας περιβαλλοντικής καταστροφής, που θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή τους ή που έχει καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Φυσικά Αίτια Καταστροφής

Η κατάρρευση των οικοσυστημάτων θα αποτελέσει την πηγή μιας μακροχρόνιας μετανάστευσης για τις επόμενες δεκαετίες.

Κύρια αίτια αυτών των αποτελεσμάτων είναι:

 • Υποβάθμιση του εδάφους
 • Ξηρασία
 • Ερημοποίηση
 • Αύξηση στάθμης της θάλασσας
 • Ακραία καιρικά φαινόμενα (ανεμοστρόβιλοι, σεισμοί, κ.ά)
 • Φαινόμενο θερμοκηπίου (λιώσιμο πάγων)

Τεχνητά Αίτια Καταστροφής

Γνωρίζουμε ότι η φύση δημιουργεί πολλά προβλήματα  στο περιβάλλον. Όμως και οι ίδιοι οι άνθρωποι προκαλούν αμέτρητα προβλήματα με τις πράξεις τους.

Τέτοια παραδείγματα είναι: Πυρηνικές εκρήξεις εργοστασίων, Πόλεμοι, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Χημικές ουσίες, Υδάτινη ρύπανση.

 

 

Δράσεις:

 • Ειρήνη είναι https://www.slideshare.net/inslide1/e-62824217?next_slideshow=1
 • Ενημέρωση για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου: https://emathisi.weebly.com/blog-2017-19/6132940
 • Επίσκεψη συγγραφέα στην τάξη Διαδραστική παρουσίαση παραμυθιού στο 5ο Δ.Σ. Ρόδου «Το αηδόνι με τις δυο πατρίδες» - Κωτσαλίδου Δόξα

http://www.minedu.gov.gr/news/21401-08-06-16-to-aidoni-me-tis-dyo-patrides-tainia-mikroy-mikous-apo-to-nipiagogeio-veyis-florinas

 • Δημιουργία ΣΠΟΤ: Οι μαθητές του Α1 του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου ετοίμασαν ένα ΣΠΟΤ σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα!: https://www.youtube.com/watch?v=2aNLm34fLoM
 • Τα χελιδονίσματα: Οι μαθητές της Α1 τάξης του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου μελέτησαν το παραμύθι "Όμορφα που είναι τα χελιδόνια",  με σκοπό να προσεγγίσουν την έννοια της μετανάστευσης. Ένα χελιδόνι με ασπρόμαυρα φτερά, ταξιδεύοντας από τη μία ήπειρο στην άλλη, θα μπορούσε να ενώνει τους λαούς. Η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, μας οδηγεί να δούμε από άλλη ματιά το μεταναστευτικό, δεδομένου ότι δεν αποτελούμε πλέον τη "γη της επαγγελίας" για φτωχότερους λαούς, και συνάμα μας κάνει να αναρωτιόμαστε πόσο αποδεκτοί θα ήμασταν εμείς σε κάποια χώρα του εξωτερικού, ως μετανάστες. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας έφτιαξαν τα χελιδονάκια τους και καλωσόρισαν την άνοιξη τραγουδώντας τα "Χελιδονίσματα" της Ρόδου.

 https://www.youtube.com/watch?v=W72olxzLSK4

 

 

Δ. ΑΞΟΝΑΣ: Ενεργός Πολίτης - Ανάληψη δράσεων

 • Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών - Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής - (16/10/2017)
 • Δημιουργία οικολογικών ημερολογίων για το έτος 2018 και προσφορά στο Μπαζάρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου για φιλανθρωπικό σκοπό: https://emathisi.weebly.com/blog-2017-19/-2018
 • Συμμετοχή στο Εθελοντικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα "Ζωή ΧΩΡΙΣ Σκουπίδια"
 • Διαμόρφωση του αύλειου σχολικού χώρου από τους μαθητές
 • Δημιουργία Σποτ

Ευρώπη, άκουσέ μας!: Οι μαθητές της Α1 τάξης του 5 ου Δ.Σ. Ρόδου προσέγγισαν την έννοια της περιβαλλοντικής μετανάστευσης και του προσφυγικού ζητήματος λόγω πολέμων και στη συνέχεια δημιούργησαν ένα σποτάκι. Οι μικροί μαθητές στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για με το προσφυγικό ζήτημα, την ειρήνη και τον πόλεμο. https://www.youtube.com/watch?v=2aNLm34fLoM

 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα: "Οι κηπουροί του Αιγαίου"
 • Αίτημα για δεντροφύτευση: Σύνταξης επιστολής από τους μαθητές και Επίσκεψη στη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: https://www.youtube.com/watch?v=nLKYx85jBuQ
 • Συμμετοχή στην εβδομάδα εθελοντισμού "Νοιάζομαι και Δρω" (12-18/03/2018) με τη δράση δεντροφύτευσης στην περιοχή «Εφύλλες» Ρόδου, μεταξύ των Πλατανιών και των Λαερμών
 • Συμμετοχή στην εκδήλωση  «Ρόδος για τη Ζωή»: Μαραθώνιος (φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου-περπάτημα κατά του καρκίνου) - Τα έσοδα της εκδήλωσης διατίθενται για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
 • Συμμετοχή στο διαγωνισμό Το Bravo Schools αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το World Largest Lesson (αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από τον ΟΗΕ), το οποίο έχει αναπτυχθεί διεθνώς με τη συνεργασία της UNICEF και της UNESCO, και στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/5o-dhmotiko-sxoleio-polews-rodoy.151.html
 • Συμμετοχή στο Εθελοντικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα "Παιδική Helmepa": https://emathisi.weebly.com/deltarhoalphasigmaepsiloniotasigmaf-2017-2018.html

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ανακυκλώνω υλικά: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, οι μαθητές του σχολείου μας αποφάσισαν να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση πλαστικών πωμάτων. Οι μαθητές συλλέγουν πλαστικά καπάκια από συσκευασίες νερού, αναψυκτικού, γάλακτος, χυμού, κρασιού, λαδιού, απορρυπαντικών, προκειμένου να τα ανταλλάξουν με ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Η συλλογή καπακιών γίνεται με σκοπό να τα παραδώσουν σε εταιρείες εμφιάλωσης ή ανακύκλωσης και εκείνες με τη σειρά τους να στηρίξουν οικονομικά την αγορά αναπηρικών καροτσιών για συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας πετυχαίνουν διπλό σκοπό: τη διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος και το να βοηθηθούν κάποιοι συνάνθρωποί μας.
 • Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Ανακύκλωση πλαστικών πωμάτων
 • Δημιουργία αφισών για ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ανάρτησή τους στους χώρους του σχολείου
 • Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων
  Δεσμεύομαι στην προστασία του περιβάλλοντος ξεκινώντας από το Σχολείο. Οι μαθητές του Α1 μεταξύ 18 και 26 Νοεμβρίου 2017 γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων και άλλαξαν τις βλαβερές για το περιβάλλον καθημερινές τους συνήθειες με σκοπό να προλάβουν το πρόβλημα των απορριμμάτων στην πηγή (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbNoio-G2dFm1mftEHwfr66cmD-I6jJVH_1DeDq7xf5dkSeg/viewform).
 • Καθαρίζω εθελοντικά την ακτή και την υιοθετώ θαλάσσιος κόσμος -Καθαρισμός Ακτής: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών οι μαθητές/τριες του σχολείου μας, μέλη της Παιδικής Helmepa, αποφάσισαν να πάρουμε μέρος στην εκστρατεία για τον εθελοντικό καθαρισμό ακτών 2017. Έτσι στις 16 Οκτωβρίου 2017 οι μαθητές/τριές μας ανέλαβαν δράση και καθάρισαν την παραλία Κρητικών Ρόδου. Στη δράση συμμετείχαν 90 μαθητές/τριες του 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου.
 • Ενημερώνομαι από ειδικούς - Λιμεναρχείο Ρόδου
 • Εκτέλεση Πειραμάτων για το περιβάλλον:
 1. Πώς φτάνει το νερό από τις ρίζες στο υπόλοιπο φυτό;
 2. Καθαρισμός της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα
 • Δημιουργώ - Παίζω περιβαλλοντικό παιχνίδι
 • Δημιουργώ έργα με φυσικά υλικά ή "άχρηστα" υλικά
 • Φυτεύω κήπο ή κάνω Δεντροφύτευση

Στο πλαίσιο της εβδομάδας εθελοντισμού, της παγκόσμιας ημέρας δασοπονίας που ακολουθεί κατά το προσεχές διάστημα και του «Νοιάζομαι, Δρω και Κινητοποιώ», στο οποίο συμμετέχει ενεργά το 5ο Δημοτικό Σχολείο, διοργανώθηκε δράση δεντροφύτευσης στην περιοχή «Εφύλλες» Ρόδου, μεταξύ των Πλατανιών και των Λαερμών, περιοχή στην οποία στο παρελθόν, η καταστροφική μανία της φωτιάς αποτέφρωσε μεγάλη έκταση, στερώντας την τοπική κοινωνία από ένα φυσικό μέρος απείρου κάλλους. Στην όμορη αυτή περιοχή αποπειρώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και επί μακρόν δεντροφυτεύσεις και κατά κοινή ομολογία έχει αλλάξει σημαντικά η χλωρίδα και κατά συνέπεια η πανίδα της περιοχής.Το εγχείρημα αυτό διοργανώθηκε κατόπιν αιτήματος των μαθητών των τμημάτων Α1, Γ2 και του Τμήματος Ένταξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου προς το Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Φλεβάρη και υποστηρίχτηκε στο έπακρο από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου δια των εκπροσώπων της με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Φλεβαρη, τον Πρόεδρο της Φυτώριο Α.Ε κ. Μιχάλη Μπαριανάκη και τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας κ. Χρήστο Ευστρατίου.

(Περισσότερα: Τοπικός τύπος: https://www.blackmonday.gr/to-5o-dimotiko-scholeio-symmeteiche-sti-drasi-dentrofyteysis/
Τοπικός τύπος: www.rodiaki.gr/article/386336/dendrofyteysh-stis-efylles-apo-to-5o-dhmotiko-sxoleio-rodoy)

 • Διανέμω το ενημερωτικό υλικό της HELMEPA
 • Θαλάσσια ζωή από την επιφάνεια ως τον πυθμένα
 • Γνωρίζω τις Θάλασσες και τους Ωκεανούς
 • Μηνύματα - Ημέρα Περιβάλλοντος: "Σώστε το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

 

 

 1. ΑΞΟΝΑΣ: Αξιολόγηση - Αποτελέσματα
 • Φύλλο αξιολόγησης - Αποτίμηση έργου - Ερωτηματολόγιο
 • Ολοκλήρωση εθελοντικού προγράμματος της "Παιδική Helmepa"
 • Προβολή σποτ
 • Δημιουργία Περιβαλλοντικού Αλφαβηταρίου στα αγγλικά

 

Διάχυση

 


Αποτελέσματα / επίδραση

 • Ευαισθητοποίηση μαθητών
 • ΣΠΟΤ για το προσφυγικό ζήτημα
 • Ενεργοποίηση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ν.Δωδ/Σου για την οργάνωση και την υλοποίηση δεντροφύτευσης
 • Ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητώ όλου του σχολείου, γονέων, εκπ/κών και της τοπικής κοινωνίας.
 • Δεντροφύτευση
 • Δημιουγία ιστοσελίδας τάξης: https://emathisi.weebly.com/piepsilonrhoiotabetaalphalambdalambdaomeganu-kappaiota-epsilongammaomega.html


Συνεργασίες

Συνεργασία με Φορείς:

Συνεργασία με οργανώσεις που αναπτύσσουν εθελοντική δράση:

 1. Εθελοντικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα: Παιδική Helmepa

2.Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Συλλογή πλαστικών πωμάτων για την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου

3.Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Ρόδου

 1. Βιωματικό Σχολείο: Bravo Schools (17 Παγκόσμιοι Στόχοι)
 2. Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: http://www.lifewithnogarbage.gr/
 3. «Ρόδος για τη Ζωή»

7.Unicef

8.Action Aid

 

Συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους:

1.Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου

2.Δήμος Ρόδου

3.Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

4.ΜΜΕ

5.Εθελοντικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Παιδική Helmepa

6.Αρχαιολογική Υπηρεσία Δήμου Ρόδου

7.Κέντρο λογοτεχνών και μεταφραστών Ρόδου: Το αηδόνι με τις δύο πατρίδες - Κωσταλίδου Δόξα

8.Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων (ΚΠΕ Ρόδου)

9.ΜΜΕ

10.Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct Ρόδου ΑΝΔΩ ΑΕ)

11.Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου

12.Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου - Ενυδρείο - Μουσείο


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Παπαζαχαρίου Ειρήνη Ανθή

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της Πολιτότητας στους μαθητές μας μέσα από την ανάπτυξη δράσεων και καλών πρακτικών στη σχολική μονάδα. Το βίωμα θα πρέπει να αποτελέσει για όλους εφαλτήριο για πράξη συνειδητή σε μια προσπάθεια πληροφόρησης και ενεργούς εμπλοκής στα όσα διαδραματίζονται σε τοπικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση γράφοντας επιστολές σε διάφορους φορείς, ζητώντας την προστασία του περιβάλλοντος και άρθρα σε εφημερίδες (τοπικός τύπος ή περιοδικό της τάξης) για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα αυτό, ενώ παράλληλα προβαίνουν σε δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός του έργου ήταν η ενασχόληση των μαθητών/τριών με θέματα που αφορούν την διαμόρφωση στάσεων και υιοθέτησης

Χρόνος δράσης

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από Οκτώβριο 2017 - Μάιος 2018

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 7Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation