Μαθητικές δημιουργίες

5ο Νηπιαγωγείο Πύργου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Το περιστέρι των 5 ηπείρων

Το  περιστέρι των 5 ηπείρων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5ο Νηπιαγωγείο Πύργου


Διευθυντής Σχολείου

Σταθοπούλου Ελένη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο παρόν project στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε με την ενασχόληση και την επεξεργασία του 16ου στόχου, από τους αναφερόμενους 17 παγκόσμιους στόχους, ο οποίος αφορά την ειρήνη στον κόσμο. 

  • Διαβάσαμε το βιβλίο της ειρήνης και συζητήσαμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη ειρήνης στη γη καθώς και το πώς είναι ο κόσμος όταν υπάρχει ειρήνη.
  • Στη συνέχεια φτιάξαμε μία αφίσα με το περιστέρι της ειρήνης το οποίο έχει βαφτεί με τα  χρώματα των 5 ηπείρων, όπως παρουσιάζονται στη σημαία με τους Ολυμπιακούς Κύκλους.
  • Έπειτα, σε καρδούλες γράψαμε και ζωγραφίσαμε τι είναι ειρήνη, όπως το διαβάσαμε  στο παραμύθι, και κολλήσαμε τις καρδιές με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν την λέξη ΕΙΡΗΝΗ
  • Τέλος, κάθε παιδί ζωγράφισε τα αγαθά που μας προσφέρει η ειρήνη και ύστερα συνθέσαμε ψηφιακά τις ζωγραφιές αυτές σε ένα όμορφο και διαφορετικό ουράνιο τόξο με τα αγαθά-οφέλη της ειρήνης. Να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα αυτή έγινε μέσω των τηλεδιασκέψεων, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων.

Στόχος δράσης

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την έννοια της ειρήνης, να προβληματιστούν για τις συνέπειες του πολέμου και να συνειδητοποιήσουν ότι η ειρήνη είναι ένα πολύτιμο αγαθό για την ανθρώπινη ύπαρξη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation