Σχέδια μαθήματος

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Pets in Classroom

Pets in Classroom
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


Διευθυντής Σχολείου

Σταματία Μαντικού

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Pets in Classroom» καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Εκπαιδευτής σκύλων επισκεπτόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχολικές τάξεις συνοδευόμενος κάθε φορά από διαφορετική ράτσα σκύλου. Υλοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν διάφορες δράσεις με σκοπό τόσο την καλλιέργεια ενσυναίσθησης μεταξύ των παιδιών όσο και μεταξύ των μαθητών-τριών και του σκύλου. Το υλικό που δημιουργήθηκε αφορά οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Οι προσδοκίες των μαθητών, οι οποίες ερευνήθηκαν πριν την εφαρμογή της δράσης αποτυπώνουν θετικά συναισθήματα ως προς την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ οι αρνητικές στάσεις εμφανίστηκαν σε ελάχιστο ποσοστό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στην ποσοτική ανάλυση με το μέσο του ερωτηματολογίου, το οποίο περιείχε ερωτήματα τόσο ανοικτού όσο και κλειστού τύπου.

Οι περισσότεροι μαθητές-τριες εξέφρασαν την άποψη ότι κατά τη διάρκεια παρουσίας του σκύλου θα πρέπει να κάθονται ήσυχοι, ώστε να μην προκαλέσουν ανησυχία και άγχος στον σκύλο. Επιπρόσθετα, αντιλαμβάνονται το ζώο ως ένα ον, το οποίο συναισθάνεται και νιώθει πόνο, όπως ο άνθρωπος. Ειδικότερα, αρκετοί ήταν εκείνοι, οι οποίοι παρομοίασαν τον σκύλο ως συμμαθητή τους, προσωποποιώντας τον, γεγονός που άλλαξε λόγω της παρέμβασης. Κατανόησαν ότι η συμπεριφορά τους θα πρέπει να διαφοροποιείται απέναντι στο ζώο, ώστε να μην προκαλείται έντονο άγχος στον σκύλο.

ΔΙΑΧΥΣΗ:

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ:

https://strayanimals.webnode.gr/

http://2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.com/
http://2peiramatiko-rodou.plusreality.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005022429933


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Στόχος δράσης

-Καλλιέργεια ενσυναίσθησης. -Ενίσχυση αυτοπεποίθησης. -Βελτίωση στον γνωστικό τομέα. -Ευαισθητοποίηση στο ζήτημα των αδέσποτων ζώων. -Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. -Καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης. -Διάχυση βιωμάτων στην κοινωνία.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation