Καλές πρακτικές

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

΄΄Play Unified. Learn Unified΄΄Ζούμε μαζί-Παίζουμε μαζί΄΄

΄΄Play Unified. Learn Unified΄΄Ζούμε μαζί-Παίζουμε μαζί΄΄
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

12/Θεσιο Δημοτικό Σχολείο με αριθμό φοιτώντων μαθητών 237. Στο σχολείο μας υλοποιούνται δράσεις με στόχο την βελτίωση της μάθησης των μαθητών, την διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, την διάχυση των δράσεων και γενικότερα την συστημική προσέγγιση των περιβαλλόντων της σχολικής μονάδας.


Διευθυντής Σχολείου

ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το Πρόγραμμα UNIFY είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό και τα προγράμματα εκπαίδευσης για να ενεργοποιήσει τους μαθητές να αναπτύξουν πυρήνες για την προώθηση αξιών όπως, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της προάσπισης της αξιοπρέπειας των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Υπέυθυνοι των special olympics επισκέφτηκαν το σχολείο μας και μας ενημέρωσαν για την φιλοσοφία και τους στόχους του οργανισμού. Επίσης μας ενημέρωσαν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘’Play Unified Learn Unified’’

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η κοινωνική ένταξη , η συνύπαρξη ατόμων με ή χωρίς αναπηρία καθώς και η ενημέρωση για σχετικά θέματα.

Οι μαθητές του σχολείου μας αλλά και του Ειδικού σχολείου μετά την ενημέρωση κατέβηκαν στο προαύλιο χώρο του σχολείου μας για να παίξουμε όλοι μαζί ένα καινούριο άθλημα το Bocce.

Μπορούμε παίζοντας να μάθουμε να είναι οι μαθητές, μέλη  μιας ομάδας που σέβονται την προσπάθεια όλων, που μπορούν να συνεργαστούν όσες διαφορές και να έχουν.

H άγνοια για κάθε καινούριο και διαφορετικό δημιουργεί φόβο και στασιμότητα.

Με την σωστή όμως ενημέρωση οι μαθητές υιοθετούν πιο υγιείς συμπεριφορές και γίνονται ενεργοί πολίτες σε μια κοινωνία τόσο διαφορετική αλλά και με τόσα κοινά γνωρίσματα για όλους μας.


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές υιοθετούν συμπεριφορές που προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Όλοι είμαστε διαφορετικοί μα όλοι μαζί μέσα από το αθλητισμό μπορούμε να συνέργαστούμε.

Μπορούμε παίζοντας να μάθουμε να είναι οι μαθητές, μέλη  μιας ομάδας που σέβονται την προσπάθεια όλων, που μπορούν να συνεργαστούν όσες διαφορές και να έχουν.

H άγνοια για κάθε καινούριο και διαφορετικό δημιουργεί φόβο και στασιμότητα.

Με την σωστή όμως ενημέρωση οι μαθητές υιοθετούν πιο υγιείς συμπεριφορές και γίνονται ενεργοί πολίτες σε μια κοινωνία τόσο διαφορετική αλλά και με τόσα κοινά γνωρίσματα για όλους μας.Συνεργασίες

Special olympics

1ο Ειδικό σχολείο Αγρινίου


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μποτίνη Γεωργία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Συνύπαρξη των μαθητών του Γενικού και Εδικού Σχολείου στο ολυμπιακό άθλημα bocce(Μπότσε)

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές , εκπαιδευτικοί.

Χρόνος δράσης

έξι διδακτικές ώρες. Θεωρητικό μέρος(4) και πρακτικό(2)

Τόπος Δράσης

17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

Ένταξη σε Δίκτυα

https://blogs.sch.gr/17dimagr/

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation