Καλές πρακτικές

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

«ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΓΝΩΣΙΑ»

«ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΓΝΩΣΙΑ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Πρόκειται για ένα δημόσιο σχολείο που λειτουργεί εντός του αστικού ιστού της πόλης του Βόλου στο οποίο συστεγάζονται και δύο Ν/γεία (6ο & 26ο Ν/γείο Βόλου). Στο Δημοτικό Σχολείο φοιτούν 280 μαθητές/-τριες. Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με το σχολείο και τις εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσει μπορείτε να ανατρέξετε στο ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/13dimvol/


Διευθυντής Σχολείου

ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-19 σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στο μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής (Εγκύκλιος του ΥΠΕΘ: Φ.12/46043/Δ7/7-09-2018 Θέμα: Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019) ένα συνεργατικό διδακτικό project που προαπαιτεί για την υλοποίησή του τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας μέσω του Η/Υ και του Διαδικτύου.

Το συγκεκριμένο project από την πλευρά του διδακτικού σχεδιασμού στηρίζεται στις θεωρίες μάθησης του εποικοδομισμού, της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης, της συνεργατικής διδασκαλίας και της αυθεντικής εμπλαισιωμένης μάθησης.

Οι μαθητές/-τριες έρχονται σε επαφή με στοχευμένο διδακτικό - παιδαγωγικό υλικό που έχει σχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό του σχολείου Παπαϊωάννου Παρίση «Εσύ και το Ποδήλατό σου!» και έχει εμπλουτιστεί, από την ομάδα των εκπαιδευτικών των ΤΠΕ κ. Νικολαΐδη Νικόλαο και της Φυσικής Αγωγής κ. Οικονόμου Αθανάσιο, που συμμετέχουν στο project. Στη συνέχεια, μαθητές/-τριες, καλούνται να εφαρμόσουν αρχές και διαδικασίες καλών πρακτικών χρήσης του ποδηλάτου τους στο προαύλιο του σχολείου με την επίβλεψη των καθηγητών Φ.Α.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ 1

ΠΟΔΗΛΑΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΔΡΑΣΗ 2


Αποτελέσματα / επίδραση

Το πρόγραμμα βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στους μαθητές/-τριες και στους γονείς και σχεδιάζεται ο εμπλουτισμός του με δράσεις εκτός σχολείου. Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και την ομάδα «Ποδηλατοδράσεις Βόλου». 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Για το πρόγραμμα έχουν ενημερωθεί οι γονείς και θα συμμετάσχουν στο τέλος του διδακτικού έτους με ποδηλατοδράσεις εκτός σχολείου. 


Στόχος δράσης

Να αποκτήσουν οι μαθητές/-τριες καλές πρακτικές οδικής συμπεριφοράς με το ποδήλατό τους. Να γνωρίσουν την λειτουργία του ποδηλάτου και τα προληπτικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται πριν τη χρήση του. Να μπορούν να αξιολογούν την εικόνα ενός ποδηλάτου με κριτήρια την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητα. Να μπορούν να επιλέγουν κατάλληλα ποδήλατα για την ηλικία τους και τα σωματικά τους χαρακτηριστικά.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές/γονείς

Χρόνος δράσης

1 Σχολικό Έτος

Τόπος Δράσης

Το προαύλιο του σχολείου, το εργαστήριο ΤΠΕ

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation