Μαθητικές δημιουργίες

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ποίηση με θέμα το παιδί - πρόσφυγα

Ποίηση με θέμα το παιδί - πρόσφυγα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο Σχολείο


Διευθυντής Σχολείου

Γιαλούρης Παρασκευάς

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ν.Ε. Λογοτεχνίας και στην ενότητα τη σχετική με την προσφυγιά δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα της δημιουργικής έκφρασης με τη σύνθεση ενός διηγήματος ή ενός ποιήματος σχετικού με το θέμα. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνέθεσαν κείμενα με ιδιαίτερη ευασθησία. Από αυτά επιλέχθηκαν δύο ποιήματα (νανουρίσματα), ως πιο αντιπροσωπευτικά. 


Στόχος δράσης

Η προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation