Μαθητικές δημιουργίες

ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ποίηση

Ποίηση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές εκφράστηκαν μέσα από την ποίηση προκειμένου να δείξουν πως το δικαίωμα στην καλή υγεία και την ευημερία πρέπει να το διεκδικούν όλοι οι άνθρωποι


Στόχος δράσης

3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation