Μαθητικές δημιουργίες

8o Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Πορεία με στόχο: Βιώσιμες πόλεις

Πορεία με στόχο: Βιώσιμες πόλεις
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8o Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Δημοτικό Σχολείο Γενικής Αγωγής


Διευθυντής Σχολείου

Χατζηκαστένογλου Ιωάννα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η Δ'1 τάξη συμμετείχε στη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης με θέμα την παρουσίαση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στις 8-12 Απριλίου. Αφού ενημερωθήκαμε για όλους τους στόχους και εργαστήκαμε πάνω σε αυτούς, στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στον Στόχο 11: Βιώσιμες πόλεις και Βιώσιμες Κοινότητες. Διανύσαμε μια πορεία 11 βημάτων προς αυτόν τον στόχο και με υλικά μας τα πιο στέρεα, αυτά των ονείρων, οικοδομήσαμε τη Γη της Βιωσιμότητας, Τελικό μας βήμα στην πορεία αυτή αποτέλεσε το Δημαρχείο της πόλης μας, όπου εκεί κοινοποιήσαμε το σχέδιό μας στον Δήμαρχό μας.

https://issuu.com/angela692/docs/___17__________________________

 


Στόχος δράσης

Οικοδομώντας τη γη της βιωσιμότητας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους






Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation