Μαθητικές δημιουργίες

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Πορεία με στόχο

Πορεία με στόχο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου


Διευθυντής Σχολείου

Σκεπετάρη Γεωργία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ξεκινήσαμε από τον υποστόχο 11.6 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πόλεων και κάναμε επέκταση με δράσεις που στόχευαν στη βιωσιμότητα  της γειτονιάς μας  και της ευρύτερης κοινότητας


Στόχος δράσης

Στόχος 11 από τους 17 παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation