Σχέδια μαθήματος

Εκπαιδευτηρια Καίσαρη, Γυμνάσιο


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Το ποταμάκι με τους γυρίνους – Από την προκατάληψη στον κοινωνικό ρατσισμό

Το ποταμάκι με τους γυρίνους – Από την προκατάληψη στον κοινωνικό ρατσισμό
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Εκπαιδευτηρια Καίσαρη, Γυμνάσιο

Το σχολείο μας αξιοποιεί τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως μέσα πρακτικής γραμματισμού και σε πολύ πιο καινοτόμες κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και τον εποικοδομισμό. Ταυτόχρονα αναπτύσσει ποικίλες εθελοντικές δράσεις κοινωνι


Διευθυντής Σχολείου

Κρέτση Γεωργία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Αναλυτική διδασκαλία της ενότητας  2 του βιβλίου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  της Γ΄ Γυμνασίου.  Προβολή παρουσίασης για το ρατσισμό και συζήτηση στην τάξη.Επέκταση - Διευκρίνιση των εννοιών: προσωπική – κοινωνική ταυτότητα του ατόμου, στάσεις, προκαταλήψεις, διακρίσεις, ρατσισμός. Ανάθεση 2 εργασιών δημιουργικής γραφής και μιας εργασίας δημιουργίας πολυτροπικού κειμένου σε μορφή ppt. Εργασία ατομική, σε εταιρικές  ή άλλες ομάδες, κατ’ επιλογήν από τους ίδιους τους μαθητές.

10 διδακτικές ώρες

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι περισσοτεροι μαθητές εργάστηκαν ατομικά επιλέγοντας ένα από τα δύο θέματα δημιουργικής γραφής, με πολύ καλά αποτελέσματα. Κάποιοι εργάστηκαν ατομική ή ομαδικά και έφτιαξαν ενδιαφέροντα πολυτροπικά κείμεναΣτόχος δράσης


ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation