Μαθητικές δημιουργίες

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Πράσινες Εμπνεύσεις και Σκέψεις

Πράσινες Εμπνεύσεις και Σκέψεις
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ.


Διευθυντής Σχολείου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Δημιουργία ποιημάτων από τους μαθητές,  με θέματα που αφορούν το περιβάλλον  και μελοποίηση ορισμένων τραγουδιών που έχουν συνθέσει. Επίσης, θα γίνει δραματοποίηση περιβαλλοντικών ζητημάτων μέσα από μικρά σκερτσάκια, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδησης και της υπευθυνότητας.


Στόχος δράσης

Μέσα από την ενασχόληση με τις δημιουργικές δραστηριότητες του διαγωνισμού, στόχος είναι να προαχθεί το αίσθημα υπευθυνότητας των μαθητών για ζητήματα που άπτονται του περιβάλλοντος, διαθεματική ανάπτυξη περιβαλλοντικών προβλημάτων και έμπρακτη ενασχόληση με αυτά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation